//


Aktualności

Licealiści zrealizowali film o artystach powiatu wieruszowskiego

11.sierpnia, w wieruszowskim kinie "Słońce", odbył się finał projektu: "Twarze Powiatu Wieruszowskiego", w którym udział wzięło aż dziesięcioro uczniów Liceum Ogólnokształcącego w Wieruszowie, należących do grupy liczącej łącznie piętnastu uczestników. 

Czytaj dalej..

            Projekt został zrealizowany dzięki m.in. Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności w ramach programu "Równać szanse" a jego głównym celem była realizacja filmu o twórcach, artystach z terenu powiatu wieruszowskiego. Koordynatorami i opiekunami zaangażowanej młodzieży były: Katarzyna Idzikowska - Dyrektor Powiatowej Biblioteki Publicznej w Wieruszowie oraz Andżelika Kula - opiekun szkolnej telewizji LOWierTV z wieruszowskiego LO. Zofia Kania, Maciej Fras, Julia Kubiś, Julia Dębiak, Katarzyna Mazurowska, Karolina Rzepka, Kacper Fronia, Weronika Matuszek, Kamila Mora i Julia Olszowiak to Licealiści zaangażowani w powyższe przedsięwzięcie.

            Bohaterami łącznie aż sześciu odcinków zaprezentowanych podczas uroczystej premiery w kinie "Słońce" byli rzeźbiarze: Henryk Staszko, Zbigniew Ajersch,  poeta  Eugeniusz Toruński, muzyk Sebastian Sikora, malarz  Zygmunt Zimoch  oraz zajmujący się haftem - Marek Winiarski. Poprzez spotkania i wywiady z wymienionymi twórcami młodzież mogła nie tylko poznać bliżej naszych lokalnych artystów, ale dzięki realizacji filmu mogła się również przyczynić do ich szerszej promocji.

            Film o lokalnych artystach był zwieńczeniem całości przedsięwzięcia, które realizowane od lutego do sierpnia b.r. miało również wiele innych etapów. Dzięki udziale w projekcie uczniowie LO, wraz ze swoimi młodszymi koleżankami i kolegami z okolicznych szkół podstawowych, mogli uczestniczyć w warsztatach dziennikarskich, filmowych, fotograficznych a nawet w wyjazdach studyjnych do telewizji i radia.

            Ciekawym elementem projektu jest także towarzysząca mu publikacja - stworzona również w całości przez młodzież.

            Film o "Twarzach Powiatu Wieruszowskiego" będzie niebawem dostępny w lokalnych mediach i z pewnością w mediach szkolnych.  Licealistom zaangażowanym w przedsięwzięcie gratulujemy: chęci, ciekawych pomysłów i samozaparcia pomimo trwających wakacji. Możliwe, że w przyszłości powstaną kolejne odcinki o wielu innych lokalnych twórcach.

Uczniowie ,,Kopernika" w projekcie Erasmus+

    Projekt  pt.: EUROHOPE („Nadzieja dla Europy”) w ramach Akcji 2 – Partnerstwa Współpracy Szkół złożony przez Liceum Ogólnokształcące w Wieruszowie został pozytywnie zaakceptowany przez Agencję Narodową w Warszawie. W  tym wielostronnym przedsięwzięciu weźmie udział młodzież z ,,Kopernika" oraz uczniowie z  Francji, Hiszpanii, Włoch i Danii. 

Czytaj dalej..

Dzięki pozyskanemu grantowi w wysokości 23 740,00 Euro uczniowie wieruszowskiego Liceum będą mogli uczestniczyć w wyjazdach studyjnych do w/w krajów UE.  Również wieruszowskie Liceum, jako beneficjent programu, będzie gościło w przyszłym roku uczestników projektu w Wieruszowie.

Głównym tematem projektu są cele zrównoważonego rozwoju. Realizacja tej idei związana jest z globalną ochroną środowiska przyrodniczego,  solidarnością w relacjach między różnymi krajami a także z przyszłymi pokoleniami oraz traktowaniem czynników ekonomicznych, politycznych, społecznych i ekologicznych jako zależnych od siebie.

Priorytetem horyzontalnym projektu „EUROHOPE” jest kreowanie europejskiej tożsamości i poczucia jedności wśród mieszkańców zjednoczonej Europy oraz zwiększenie świadomości problemów środowiska w dzisiejszym świecie.  Głównym narzędziem pracy będzie język angielski, dzięki czemu podniesie się poziom kompetencji językowych naszych uczniów.

Każdy z krajów biorących udział w projekcie  skupia się na dwóch celach. Uczniowie Liceum Ogólnokształcącego w Wieruszowie będą realizować cel nr 3- DOBRE ZDROWIE I JAKOŚĆ ŻYCIA  oraz cel nr 12 - ODPOWIEDZIALNA KONSUMPCJA I PRODUKCJA . Praca projektowa oraz komunikacja pomiędzy uczestnikami będzie realizowana z wykorzystaniem narzędzi na platformie eTwinning, dzięki czemu wspierany będzie  rozwój technologii cyfrowych.

W czasie wizyt każda grupa przedstawi efekty swojej pracy oraz podzieli się swoimi spostrzeżeniami. Realizacja projektu będzie trwała dwa lata i rozpocznie się już 1. września 2019 roku.

Projekt jest efektem ustaleń  konferencji internetowych prowadzonych od dawna przez opiekunów grup językowych z poszczególnych krajów. Poprzez tę współpracę, uczniowie wieruszowskiego LO, przyczynią się nie tylko do rozwoju wspólnej Europy, ale również będą mieli okazję wypromować swoją małą wieruszowską ojczyznę na arenie międzynarodowej.

Pieniądze, które otrzyma szkoła z przeznaczeniem na wyjazdy zagraniczne młodzieży, rozwój kompetencji językowych (w tym szczególne języka angielskiego) oraz realizację celów związanych ze zdrowiem i jakością życia, to z pewnością  świetna inwestycja.

 Aleksandra Furman- koordynator i opiekun grupy z LO w Wieruszowie

"Kopernik" ratuje powiatowe wyniki matur

Tegoroczna zdawalność matur w Liceum Ogólnokształcącym w Wieruszowie na poziomie 95% jest znacznie wyższa niż średnia w kraju (80,5%), województwie (79,8%) a nawet w powiecie (73,5%). Zdawalność matur w wieruszowskim LO jest również wyższa od tej w powiecie wieluńskim (aż o 9%).

Czytaj dalej..

Ponieważ uczniowie "Kopernika" od lat mogą się pochwalić bardzo dobrymi wynikami matur, i w tym roku liczyliśmy na podobne.
Być może po sierpniowym egzaminie poprawkowym dwóch osób, którym zabrakło kilku punktów do zaliczenia egzaminu z matematyki, kolejny raz będziemy mogli się cieszyć stuprocentową zdawalnością tego egzaminu. 
-Włodzimierz Matyja

OFERTA EDUKACYJNA 2019/2020

"Kopernik" nagrodził za pracę i zaangażowanie

Zakończenie roku szkolnego 2018/2019 w wieruszowskim LO stało się po raz kolejny idealną okazją do złożenia gratulacji i podziękowań wszystkim zaangażowanym w życie szkoły.    

Czytaj dalej..

           Tradycją każdego uroczystego zakończenia roku szkolnego w "Koperniku" jest nagrodzenie najlepszych uczniów za ich całoroczną pracę. Nagrody Starosty Wieruszowskiego zostały wręczone tym razem siódemce Licealistów z najwyższą średnią ocen w szkole:

 1. Michałowi Pietrzakowi

2. Katarzynie Karbowskiej

3. Maciejowi Frasowi

4. Dajanie Dębskiej

5. Małgorzacie Winkowskiej

6. Martynie Janusz

7. Ewie Bartoszek

            Nagrody, w imieniu Starosty, wręczali: Wicestarosta Wieruszowski - Stefan Pietras oraz członek Zarządu Powiatu Wieruszowskiego - Piotr Kowalczyk.

            Michał Pietrzak z klasy 1A, jako uczeń z najwyższą średnią ocen w szkole w roku szkolnym 2018/2019, otrzymał również Stypendium Prezesa Rady Ministrów.

            Tradycją Liceum Ogólnokształcącego w Wieruszowie jest również nagrodzenie ucznia klasy pierwszej, na koniec każdego roku szkolnego, tytułem: Debiut Roku. Tytuł ten otrzymała Julia Kubiś z klasy 1A, która wyróżniła się nie tylko aktywnością w wydarzeniach i przedsięwzięciach szkolnych i pozaszkolnych, ale także cennym talentem plastycznym i fotograficznym.

            Oprócz powyższych najważniejszych nagród uroczystości wręczono również wiele innych, podobnie wyjątkowych.

            Dyrektor Rejonowego Banku Spółdzielczego w Lututowie, Oddział Wieruszów- Monika Słodowicz, wręczyła nagrodę Katarzynie Winkowskiej - laureatce trzeciego miejsca w konkursie plastycznym. Nagrody Starostwa Powiatowego w Wieruszowie otrzymali dziennikarze szkolnej telewizji LOWier TV: Zofia Kania, Karolina Rzepka, Julia Olszowiak, Weronika Matuszek, Maciej Fras i Kacper Fronia - twórcy słynnego filmu "Mój powiat wieruszowski. Wyróżnienie otrzymała również zwyciężczyni konkursu szkolnego upamiętniającego rocznicę wybuchu powstania w getcie warszawskim: "Polska Sprawiedliwa wśród Narodów Świata" - Zuzanna Rodwald.

            Uczniów wieruszowskiego LO nagrodzono także za sukcesy sportowe oraz za aktywność w Wiosennej Grze Miejskiej.

            Tegoroczne Zakończenie Roku Szkolnego 2018/2019 w "Koperniku" było wyjątkowe nie tylko ze względu na liczne nagrody i wyróżnienia, ale również na pożegnanie pani Marii Jakubczyk - polonistki i swego czasu Dyrektor Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Wieruszowie, która zdecydowała się odejść na emeryturę. Podziękowania za wieloletnią pracę w szkole złożyli na ręce pani Jakubczyk Dyrektor Zespołu Szkół Ogólnokształcących - Włodzimierz Matyja, grono pedagogiczne wieruszowskiego LO, Wicestarosta Wieruszowski- Stefan Pietras, członek Zarządu Powiatu Wieruszowskiego - Piotr Kowalczyk oraz Samorząd Uczniowski, który dziękował w imieniu wszystkich uczniów "Kopernika". Pani Maria Jakubczyk była zaangażowana w życie szkoły nie tylko jako nauczyciel języka polskiego i w latach 2002-2007 Dyrektor ZSO, ale również jako opiekun licznej grupy wolontariuszy, opiekun Samorządu Uczniowskiego i inicjatorka wielu akcji charytatywnych.

            Po wręczeniu nagród i świadectw, uczniowie Liceum Ogólnokształcącego w Wieruszowie udali się na długo wyczekiwane wakacje. Życzymy im udanego wypoczynku i powrotu do szkoły z solidnym zapałem do osiągnięcia co najmniej tak wiele sukcesów, jak w roku szkolnym już minionym.

 Oprac. A.K.

Fot. Kamila Mora

Forum Młodych w "Koperniku"

Tuż przed końcem roku szkolnego odbyło się w naszej szkole zorganizowane przez Samorząd Uczniowski Forum Młodych. W jego ramach odbyły się warsztaty fotograficzne, informatyczne, kulinarne oraz te z samoobrony. Zaproszonym instruktorom dziękujemy za ciekawe zajęcia i mamy nadzieję, że jeszcze nie raz odwiedzą naszą szkołę. Zgłodniali wiedzy licealiści nasycili się po warsztatach bardzo zdrowym i pysznym poczęstunkiem!

LO Wieruszów przeciwko HEJTOWI

H E J T
Po polsku nienawiść. Krytycyzm. Brak akceptacji. Nękanie. Wykluczenie. Brak szacunku. Brak odpowiedzialności za słowa i czyny. Podział.
To dziś niestety nasza codzienność w domu, szkole, pracy, w mediach, polityce, Internecie.

Czytaj dalej..

Ale fakt, że hejt panoszy się wszędzie nie oznacza, że jest właściwy. Przecież wiemy, że jest bardzo niewłaściwy. I wiemy, że jeśli nic z tym nie zrobimy, młodzi ludzie, za których dzisiaj jesteśmy odpowiedzialni, nie będą w stanie zbudować zdrowego społeczeństwa.

 W poniedziałek 3 czerwca 2019 Nick Vujicic spotkał się z uczniami w auli XIV L.O. we Wrocławiu, gdzie  mówił o tym, dlaczego hejt jest niszczący, zachęcał młodzież do zmiany i odważnego przeciwstawienia się tym niewłaściwym zachowaniom.

Nick Vujicic urodził się bez rąk i nóg. Był łatwym celem do wyszydzania, a jego rówieśnicy go nie oszczędzali. Z tego powodu próbował popełnić samobójstwo. Dziś jest jednym z najbardziej znanych mówców motywacyjnych na świecie, ma żonę i dzieci, odniósł ogromny sukces zawodowy, jest szanowany i doceniany. Na całym świecie spotyka się z ludźmi i zachęca ich, by nigdy się nie poddawali bez względu na okoliczności, motywuje do jedności, walczy z mową nienawiści.

Również uczniowie klasy IIa i IIc Liceum Ogólnokształcącego im. M. Kopernika w Wieruszowie mieli okazję podczas lekcji wychowawczej z mgr Teodorą Ziembą uczestniczyć w transmisji z tego wydarzenia. Jak relacjonowali swoje odczucia uczniowie -po tym spotkaniu, jak wpłynął na nich ten człowiek, jak głęboko uświadomili sobie, że hejt to zła droga , poiniżej:

"..to spotkanie z Nickiem zrobiło na mnie ogromne wrazenie, dzięki niemu spojrzałam inaczej na świat. Była to cenna lekcja w dobie dzisiejszego hejtu..."

"...Nick jest dobrym przykładem dla współczesnego pokolenia zagubionych, zastraszonych, słabych, którym pokazał, że -bez rąk, bez nóg, ale mimo to bez ograniczeń!

"Jeśli dostrzeżesz nie tylko swoje braki" -mówił- " ale sporo faktów, za które możesz być wdzięczny losowi, to łatwiej Cio będzie dążyć do celu i nie poddawać się przeciwnościom..."

 "...Nick Vujcic to niesamowity człowiek, jak bardzo wstydziłem się , że jako ludzie teoretycznie zdrowi, sięgamy po te niskie formy dyskryminacji innych, nie dostrzegając tego, co dobre w danym człowieku..."

"...Vujcic udowadnia, że w życiu nie ma barier", których nier da się przekroczyć..."

"Podziwiam, jak duży dystans do siebie ma ten człowiek-mimo swojej niepełnosprawności i jak świetnie potrafi motywować innych do działania..."

"...Sądzę, że przykład jego trudnego życia, umiejętnoość poszukiwania dobrych stron naszej egzystencji i przeciwstawianie się niewłaściwym zachowaniom , ma szansę by trafić do szerszego społeczeństwa i rozpocząć zmianę ich myślenia na lepsze..."

Nagranie z wystąpienia Nicka Vujicicia pozostanie dostępne na stronie www.nickvujicic.pl wraz z materiałami dydaktycznymi, które będzie można wykorzystać w dalszej pracy z uczniami.

"Kopernik", Madonis i Agrecol razem

12.czerwca b.r. Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Kopernika w Wieruszowie podpisało porozumienie o współpracy z firmami Agrecol oraz Madonis. Szczególne znaczenie dla Liceum Ogólnokształcącego w Wieruszowie ma fakt, że podpisaliśmy porozumienie z właścicielem grupy kapitałowej, który jest absolwentem naszej szkoły. 

Czytaj dalej..

Również wielu naszych absolwentów pracuje w zarządzanej przez pana Prezesa Jarosława Prymasa firmie. Cieszymy się, że szkoła, którą ukończyło tak wielu pracowników oraz sam właściciel, będzie mogła uczestniczyć w dalszym rozwoju swoich absolwentów oraz obserwować z bliska ich sukcesy.

Zakres Porozumienia obejmuje m.in. następujące działania:

  1. współpracę kadry dydaktycznej Liceum i przedstawicieli Grupy w zakresie opracowania programu i jego realizacji,
  2. umożliwienie uczniom Liceum w podziale na grupy odbywanie zajęć praktycznych powiązanych z ramowym planem nauczania i specyfiką działalności Grupy,
  3. wspieranie merytoryczne Liceum w tworzeniu warunków do rozwijania indywidualnych uzdolnień, zainteresowań i umiejętności wśród uczniów szczególnie uzdolnionych między innymi poprzez umożliwienie im udziału na preferencyjnych zasadach w seminariach, konferencjach, imprezach targowych oraz objęcie patronatem szkolnych kół zainteresowań lub kół naukowych,
  4. popularyzacja wśród uczniów wiedzy wynikającej ze specyfiki działalności Grupy poprzez prowadzenie przez pracowników Grupy prelekcji, wykładów itp. oraz umożliwienie uczniom Liceum zapoznania się z działalnością Grupy,
  5. wspieranie Liceum przez Grupę w organizacji wydarzeń szkolnych, międzyszkolnych  i in. organizowanych przez Liceum w zakresie objętym działalnością Grupy,
  6. przekazywanie do biblioteki Liceum materiałów i opracowań prezentujących działalność badawczo-rozwojową i wdrożeniową Grupy, w tym wersji multimedialnej.

 Jesteśmy pewni, że obrany cel i  młodzieńczy entuzjazm pozwolą na realizację ambitnych działań.                                                                                               

Dziękujemy Zarządowi Powiatu Wieruszowskiego za udział w uroczystości podpisania Porozumienia a  Grupie Kapitałowej Prymas & Prymas życzymy zadowolenia ze współpracy.

 Opracowały: Ewa Stasik-Żyła i Anita Giż

Fot. Julia Kubiś

Prezentacja profilu humanistycznego

Profil humanistyczny w LO również ma wiele osiągnięć. Zachęcamy do obejrzenia filmu promującego kolejny profil "Kopernika".

Spotkanie w bibliotece w LO

            Bogato wyposażona biblioteka Liceum Ogólnokształcącego w Wieruszowie, także w publikacje absolwentów i uczniów, to również bardzo dobre miejsce na rozmowy o ulubionych książkach.

            Szkolna Telewizja wieruszowskiego LO oraz Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Wieruszowie zapraszają na kolejny odcinek cyklu: "Spotkajmy się w bibliotece". Bohaterami siódmego odcinka z recenzjami ulubionych książek są: Kamila Mora oraz Konrad Grygowski.

Świętowaliśmy razem z Powiatem

Czerwcowe Święto Powiatu Wieruszowskiego było wyjątkowo udane dla naszych uczniów, którzy w Wojewódzkim Konkursie Krajoznawczym zajęli pierwsze pięć miejsc! Kasi Mazurowskiej, Michałowi Pietrzakowi, Julii Kubiś, Martynie Janusz oraz Zuzi Olszewskiej gratulujemy i dziękujemy za piękne reprezentowanie LO. Im oraz pozostałym uczniom LO (Weronice Matuszek, Julii Dębiak, Katarzynie Karbowskiej, Maciejowi Frasowi) dziękujemy również za przygotowanie stoiska szkoły.

Nauki ścisłe w "Koperniku"

Zachęcamy do oglądania oferty wieruszowskiego LO, tym razem zainteresowanych profilem matematyczno-informatycznym oraz biologiczno-chemicznym. Znajdziecie tutaj nie tylko relacje z konkursów i olimpiad, ale również efekty naszej współpracy z uczelniami i placówkami naszych młodszych kolegów i koleżanek.

Cyfrowa rewolucja w LO

W naszym LO  cyfrowa rewolucja wkracza odważnie w życie uczniów.

Pierwsze mlegitymacje wydaliśmy  jeszcze przed wakacjami!

W maju 2019r. dyrektor zespołu Szkół Ogólnokształcących w Wieruszowie zawarł porozumienie z  Ministrem Cyfryzacji  w sprawie wykorzystywania systemu teleinformatycznego i publicznej aplikacji mobilnej w celu wydawania mLegitymacji szkolnej .

Czytaj dalej..

MLegitymacja szkolna stanowi dokument elektroniczny, przechowywany i okazywany przy użyciu smartfona. Stanowi ona kolejny krok w rozwoju mobilnych usług cyfrowych, a jej rozwój wymaga współpracy Ministra Cyfryzacji jako ministra odpowiedzialnego za informatyzację oraz Dyrektorów Szkół, które są zainteresowane korzystaniem z tego narzędzia i wydawaniem mLegitymacji szkolnej dla swoich uczniów;

mLegitymacja – przyda się przed wakacjami!

Zapomniałam/-em legitymacji! Kto tego nie przeżywał? I to wtedy, kiedy ten niewielki papierowy dokument był naprawdę potrzebny. Koniec z tym. Telefonu zwykle nie zapominamy.

Legitymację trzeba mieć przy sobie- nie w domu.Przyda się aby uzyskać zniżki na bilety kolejowe, do kina, teatru, tańszy wstęp na basen i do muzeum.

Uczniowie "Kopernika" nie będą mieli z tym problemu! Jest telefon – jest mLegitymacja.

Spotkanie z absolwentem roku 1977

Kolejnym bohaterem "Spotkania z absolwentem" jest pan Marek Owczarski. Koło pisarskie "Copernicus" zachęca do lektury życiorysu niesamowicie utalentowanego i kreatywnego absolwenta wieruszowskiego LO z 1977 roku. 

Czytaj dalej..

"Marek Owczarski, rocznik 1958, syn Wandy Owczarskiej ,córki Bronisławy z d. Skupińskiej i Romana Olbromskiego oraz Zbigniewa Owczarskiego, syna Pelagii z d. Grądziel i Walentego Owczarskiego.

Wykształcenie :
Szkoła Podstawowa nr 1 w Wieruszowie , 1965-1973.
Liceum Ogólnokształcące w Wieruszowie , nauka w klasie matematyczno-fizycznej w latach 1973-1977, matura 1977 r.
Studia :Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Wrocławskiego , dyplom magistra prawa 1981r.
Aplikacja radcowska w Okręgowej Izbie Arbitrażowej w Katowicach w latach1986-1989 r., w 1989 r. uzyskał dyplom Radcy Prawnego, członek Okręgowej Izby Radców Prawnych w Katowicach.

Zawód wykonywany : Radca Prawny, prowadzący od 1991 r. do dzisiaj własną kancelarię radcy prawnego w Katowicach , prowadzący bieżącą obsługę podmiotów gospodarczych i jednostek samorządu terytorialnego.

Pracował min. w Ministerstwie Przekształceń Własnościowych 1990-1997, Ministerstwie Skarbu Państwa 1997 – 2001 , ponadto w wielu jednostkach samorządu terytorialnego RP, w centrali handlu zagranicznego „Centrozap”, jako stypendysta studencki oraz biurze projektowym i wykonawczym „Inwestprojekcie” Katowice.

Uprawnienia zawodowe dodatkowe : członek rad nadzorczych spółek Skarbu Państwa, likwidator i syndyk masy upadłości, wykładowca i organizator kursów i szkoleń w zakresie prywatyzacji i restrukturyzacji przedsiębiorstw i spółek prawa handlowego organizowanych na terenie całego kraju dla członków zarządów, rad nadzorczych oraz kadry zarządzającej i związkowej oraz załóg , min .Jednoosobowych Spółek Skarbu Państwa ,Narodowych Funduszy Inwestycyjnych, spółek i podmiotów komunalnych oraz prywatnego biznesu.

Zainteresowania : historia , w szczególności historia wojskowości, starożytności, wieku XVII oraz okresu I i II wojny światowej i okresu międzywojennego, teatr, literatura , muzyka, architektura, astronomia, malarstwo, turystyka górska i polityka .

Dodatkowe umiejętności: gra na fortepianie , gra na gitarze, gra aktorska na scenie (amatorsko), śpiew, w tym koncerty (amatorsko) , taniec , kompozycja piosenek , autor utworów poetyckich, dziennikarstwo.

Autor i wydawca publikacji prawniczych i historycznych:
- ”Przekształcenia własnościowe w gospodarce komunalnej” ,wydanie GTG , Katowice 1991r., 
- „Specjalne strefy ekonomiczne . Aspekty prawne” ,wydanie własne. Katowice 1997 oraz 
- „Roman Olbromski i jego rodzina. Zaczęło się od jednego zdjęcia”, wydanie własne . Katowice 2018r.

Nagrania muzyczne : płyta autorska „Ballady z gitarą”, wydanie własne 2008 r. „Ulotność Chwili” wydanie własne 2010 r.

Działalność publiczna: Niezależne Zrzeszenie Studentów 1980-1981r. , współzałożyciel organizacji na uczelni, dziennikarz ,współtwórca i redaktor czasopism i niezależnych biuletynów studenckich na Uniwersytecie Wrocławskim, członek NSZZ Solidarność 1981r.

Ulubione zajęcia nieobowiązkowe : piesze wędrówki nad morzem, w górach, jazda na rowerze, zwiedzanie kraju i jego zabytków, biesiadowanie rodzinne oraz z przyjaciółmi na łonie natury , w młodości sport drużynowy i harcerstwo.

Stan cywilny: żonaty, trójka dzieci, szóstka wnuków.

Ciekawe wspomnienia z okresu nauki w moim ukochanym liceum wieruszowskim (😊🥰)

Jest ich kilka .
Wyjątkowość kolektywu wspaniałych ludzi, z którymi się uczyłem w naszej klasie, tj. koleżanek i kolegów . Mimo indywidualizmu i dużej wiedzy każdego z nas , konkurując w ostrej rywalizacji naukowej, stworzyliśmy świetne, pogodne i wspierające się wzajemnie relacje międzyludzkie , wtedy zwane kumpelskimi. W czasie nauki w LO potrafiliśmy osiągać bardzo wysoki poziom wiedzy i ocen. To była wyjątkowo ambitna klasa, bowiem na koniec nauki okazało się, że prawie 80 proc. z nas dostało się na uczelnie wyższe. Umieliśmy się też doskonale bawić po zajęciach , na imprezach, wycieczkach, rajdach, dyskotekach, prywatkach, zawiązując więzi przyjacielskie na długie nasze dorosłe lata.

Znakomita kadra profesorska. To był zaszczyt być przez nich uczonym i wychowywanym. Prym wiódł wśród Profesorów oczywiście nasz wychowawca i guru, polonista Pan Prof. Marian Poloński. Ale któż dziś po latach nie wspomni z łezka w oku Pani Prof. Nikodem, Prof. Matyji, Prof. Nowaczyk, Dyrektora szkoły Prof. K. Ziętary, Prof. Klimasza , Prof. Pietrzykowskiego, Prof. Mizerki, Prof. Dorosławskiego…

Imprezy organizowaliśmy w postaci dyskotek niezwykle głośnych na korytarzu głównym lub na sali gimnastycznej do czasu , gdy dorastające panny i laski , tj. nasze koleżanki z klasy nie porysowały szpilkami parkietu Heniowi. Pamiętam ten sam korytarz, na którym z rana odbywały się dyscyplinujące nas apele, po których często niejednemu uczniowi polała się łza. W roli naszego niezwykle wymagającego dowódcy i dowcipnego szefa występował oczywiście nasz dyrektor Kaziu (jak go nazywaliśmy nieoficjalnie). Staliśmy pokornie wtedy na baczność, w wojskowym dwuszeregu, w zapiętych na ostatni guzik beżowych mundurkach socjalistycznego harcerstwa.

Pamiętam nasze wycieczki szkolne , organizowane prze Prof. Polońskiego w Polskę, ale ze względu na zachowane u mnie fotografie mile wspominam nasz wypad do Antonina nad jezioro, do starych, zbitych z dykty i drewna domków campingowych . To tam poszaleliśmy chyba ostatni raz w liceum, ale też pierwszy raz jako już pełnoletni obywatele PRL-u.

Samo zwiedzanie pałacyku Księcia Antoniego Radziwiłła i jego kompleksu parkowego z zabytkowymi zardzewiałymi maszynami rolniczymi z końca XIX wieku nie stanowiło już takiej dla nas atrakcji, jak tamta pamiętna noc z gwiazdami. To tam dotarło do mnie, długowłosego młodego śpiewającego gitarzysty, że warto ten talent rozwijać, żeby kolegom dawać radość imprezowania a koleżankom romantyczne wzruszenia. I tak mi zostało do dziś…

Drugie niesamowite wspomnienia to nasze lekcje polskiego lub wychowawcze z prof. Polońskim, naszym dowcipnym i mądrym ale i nieszablonowym nauczycielem i mentorem.
Potrafił ściągnąć dla nas z sądu togi sędziowskie, adwokackie i prokuratorskie, aby zorganizować w klasie sąd nad Antygoną.Wystąpiłem w roli sędziego -przewodniczącego składu orzekającego. Po lewej i prawej stronie miałem ławników składu sędziowskiego w osobie Janusza Dwornickiego i Jadzi Spisak. W roli oskarżenia wystąpiła Jola Lipińska .

Zdjęcia, jak i film nakręcił wtedy nasz klasowy filmowiec Włodziu Matyja…Tak tak ten sam …wtedy tylko nie kazał do siebie mówić Dyrektorze…No cóż, ale ludzie się zmieniają …Wybacz tę prywatę przyjacielu…

Kapitalnych pomysłów profesor miał więcej. Kiedyś na lekcję polskiego, na której mieliśmy omawiać twórczość Norwida, przyniósł nowy gramofon stereofoniczny z dwoma kolumienkami co było samo w sobie już wydarzeniem. Taki sprzęt wchodził dopiero jako nowość techniczna na rynek. Wyciągnął z teczki płytę Czesława Niemena pt. Bema pamięć i rapsod żałobny i poprosił naszego długowłosego, ubranego w „dzwony” Adasia Brodziaka, żeby uruchomił sprzęt. Zapadła cisza absolutna i niezwykła muzyka rockowa wypełniła nasze głowy i serca, dając pożywkę naszej wyobraźni …Przeniosła nas ona i mnie również do starosłowiańskich pustych przestrzeni, pełnych jedynie kopców grzebalnych.

Wychowano nas i wykształcono w naszym Liceum świetnie, co mogłem docenić dopiero na studiach czy w życiu.

Za to jestem naszym mistrzom wdzięczny, a pamięć naszego miejsca nauki, Liceum Ogólnokształcącego im. Mikołaja Kopernika w Wieruszowie nosić będę do końca mych dni."

-Marek Owczarski, absolwent wieruszowskiego LO z 1977 roku

Spotkanie po 30 latach

Tuż przed Dniem Dzecka, absolwenci naszego LO spotkali się ze swoją wychowawczynią - panią Haliną Świątkowską. Dawni uczniowie LO opuścili mury naszej szkoły 30 lat temu!

Ucz się języków w "Koperniku" !

Liceum Ogólnokształcące w Wieruszowie jest właściwym miejscem dla wszystkich tych, którzy wiedzą, że dobra znajomość języków to gwarancja sukcesu w każdej dziedzinie. 

Czytaj dalej..

Stuprocentowa zdawalność języków na maturze (z wynikami zawsze wyższymi od średnich w województwie), nowoczesne pracownie językowe z tablicami multimedialnymi, współpraca ze szkołami z Francji, Hiszpanii, Ukrainy i uczelniami wyższymi w Polsce oraz sukcesy w konkursach i olimpiadach potwierdzają, że w wieruszowskim LO panują bardzo dobre warunki do nauki języków nie tylko w ramach ich kontynuacji, ale również nauki od podstaw.

            Zachęcamy do oglądania kolejnego filmu promującego wieruszowskie LO - tym razem skupiającego się na kreatywnym nauczaniu języków.

Drugoklasiści przygotowują się do matury

Tegoroczne arkusze maturalne jeszcze nie "ostygły", a nasi drugoklasiści już zaczynają intensywne przygotowania do matury! W LO odbyła się matura próbna z języka polskiego.

Spotkanie z policjantami

"Polak mądry po szkodzie", ale uczniowie LO chcą być mądrzejsi.. w "Koperniku" odbyło się spotkanie z wieruszowskimi policjantami w sprawie dopalaczy.

Drugie "Spotkanie z absolwentem"

Koło pisarskie "Copernicus" przedstawia kolejnego bohatera cyklu: "Spotkanie z absolwentem"- pana Macieja Dzięglewskiego. Zachęcamy do lektury wszystkich tych, których ciekawią wspomnienia pana Macieja - absolwenta LO z roku 1968 i nauczyciela wychowania fizycznego.

Czytaj dalej..

"Obecnie jestem emerytowanym nauczycielem. Prowadzę działalność gospodarczą pracując jako miejscowy fotograf. Fotografia interesowała mnie od dzieciństwa. Wychowałem się w rodzinie fotografów. Uczęszczając doszkół wieruszowskich (SP - LO) pomagałem moim rodzicom wykonywać fotografie. Utrwalenie rzeczywistości w zastygłej żelatynie negatywu czarno-białego, a następnie kolorowego ma swoją magię, która uczyniła ze mnie osobę wrażliwą na piękno otaczającego świata. Dokumentowanie ludzi, przyrody i zdarzeń z życia codziennego wzbogaca moją osobowość i wrażliwość. W chwili obecnej realizuję dwie pasje życiowe - fotografia i wędkarstwo. Te dwie dziedziny bardzo korelują ze sobą. Ciągle jestem uczestnikiem przemian przyrodniczych i obyczajowych. Każdego dnia rejestruję te zjawiska aparatem i kamerą filmową. Realizuję się w ten sposób, co czyni mnie człowiekiem - wolnym, szczęśliwym
i spełnionym.
Jeszcze dużo planów w głowie i nie widzę końca pomysłów, które są do zrealizowania. Trzymając aparat, kamerę, wędkę jestem szczęśliwcem, który czeka na następny dzień, by móc się realizować.
Są dwa etapy związane ze wspomnieniami związanymi z Ogólniakiem. Pierwsze to lata 60 - młodość, fantazja, okres rozwoju umysłowego i fizycznego. Byłem dwa razy naj -najmniejszy i najmłodszy ze wszystkich uczniów. Byłem uczniem, który musiał nosić przyszytą tarczę szkolną z napisem "LO Kopernik". Z oporami, ale dumnie nosiliśmy ten emblemat. Cztery lata liceum to okres pogłębienia wiedzy i wartości moralnej i etycznej. Przed młodymi profesorami każdy chciał być amantem. Z chęcią chodziliśmy na lekcje chemii, biologii, fizyki - te wykonywane doświadczenia bardzo nas wciągały. Poszerzanie wiedzy kontynuowaliśmy na kółkach zainteresowań. Te spacery – w kolumnach trójkowych na przerwach, ćwiczenia gimnastyczne śródlekcyjne i na długich przerwach. Codzienna gra w piłkę nożną na wybrukowanym boisku. Bale sportowców, dyskoteki, pierwsze miłości – mile się to dziś wspomina.
Drugi etap to lata dziewięćdziesiąte, kiedy przyszedłem do pracy jako nauczyciel kultury fizycznej. Kochana młodzież chętna na każde zawołanie. Realizowałem te marzenia, jakie mogłem będąc uczniem. Do dnia dzisiejszego wspominam ten okres, młodość, przyjaciele i młodzi ludzie, nigdy nie czułem się przygnębiony. Moi przyjaciele profesorowie, z którymi mam do dnia dzisiejszego wspaniały kontakt. Dziś jest to historia, ale trwam w nastroju, że jeszcze możemy wiele i można na nas liczyć. Wspomnień wiele, każdego dnia można by wspomnieć coś innego i ważnego, ale to by była książka kilkutomowa."
-Maciej Dzięglewski

Absolwent LO pożądany na rynku pracy

            Wśród absolwentów wieruszowskiego LO znajdziemy nie tylko lekarzy, prawników, dziennikarzy, urzędników, nauczycieli, pracowników kultury, ale również inżynierów, przedsiębiorców, ekonomistów a nawet artystów. Pożegnanie kolejnego rocznika absolwentów i trwający już nabór przyszłych pierwszoklasistów to idealny moment na przypomnienie największych zalet uczenia się w Liceum Ogólnokształcącym, a zwłaszcza na wskazanie atutów Liceum Ogólnokształcącego w Wieruszowie.

Czytaj dalej..

            Absolwent Liceum Ogólnokształcącego jest pożądany na rynku pracy- to niezaprzeczalny fakt, widoczny wyraźnie również w przypadku naszego "Kopernika". Pierwsza prezentacja wskazuje najważniejsze zalety wieruszowskiego LO, a kolejne opublikowane w najbliższym czasie przedstawią atuty i największe osiągnięcia poszczególnych grup przedmiotowych w naszej szkole. Kolejne tego typu filmy będą zwłaszcza pomocne dla osób zastanawiających się nad wyborem konkretnego profilu.

            Zachęcamy do oglądania!

            Uczniów zainteresowanych ofertą naszej szkoły zapraszamy również na profil szkoły na facebook'u (facebook.com/zsowieruszow), na nasz profil na instagramie (lowier.eu) a także na kanał naszej szkolnej telewizji na portalu youtube (LOWier TV). Znajdziecie tam nie tylko aktualną ofertę edukacyjną wieruszowskiego LO, ale również relacje z wydarzeń w szkole, jej sukcesów oraz relacje z rozmów i spotkań z naszymi absolwentami.

            Uczniów oraz rodziców zapraszamy również do odwiedzin naszej placówki.

Koło "Copernicus" rozpoczyna cykl prezentacji pt."Spotkanie z Absolwentem"

Za nami pożegnanie tegorocznych maturzystów. Kolejni uczniowie opuścili mury naszego Liceum- miejsca, które ma wspaniałą historię. Bardzo ważną częścią tej historii są losy Absolwentów. 

Czytaj dalej..

Nasi Absolwenci budują tożsamość Szkoły, wspierają jej tradycję na arenie krajowej i międzynarodowej. To lekarze, prawnicy, artyści, pracownicy naukowi, ekonomiści, przedsiębiorcy, ludzie kultury, którzy często poza ciekawym życiem zawodowym realizują również swoje pasje. Przybliżając dorobek wielu naszych Absolwentów chcemy przede wszystkim zwrócić uwagę na różnorodność oraz specyfikę wykonywanych przez nich zawodów.
Mamy nadzieję, że prezentacje te będą zarówno miłym wspomnieniem, jak też życiową motywacją dla młodszych pokoleń.
Pierwszą bohaterką "Spotkania z Absolwentem" jest pani Jadwiga Tomalkiewicz- pisarka, poetka i absolwentka wieruszowskiego LO z 1960 roku.

"Wieruszowskie Liceum ukończyłam w 1960 roku. Marzyłam, by zostać nauczycielem geografii. Kolejnym etapem kształcenia była Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Krakowie. Na egzaminie wstępnym z fizyki, mojej odpowiedzi (o zasadach termodynamiki) przysłuchiwał się profesor Jan Flis, Przewodniczący Komisji Egzaminacyjnej a po kilku latach promotor mojej pracy magisterskiej z zakresu geomorfologii. Z odpowiedzi otrzymałam ocenę dobrą, a była to druga ocena dobra wśród zdających. Czas studiów był czasem pięknym, ale trudnym, wymagającym ogromnej pracy. Pojawiła się wówczas relacja z moim Liceum, a mianowicie praktyki pedagogiczne, które odbyłam w latach 1963-1964. Rok 1965 to czas ukończenia studiów magisterskich i początek pracy zawodowej. Z nakazu pracy otrzymałam posadę nauczycielki geografii w Liceum Ogólnokształcącym im. Tadeusza Kościuszki w Pruszkowie. Podczas 5-letniej pracy w tej szkole spotkałam się z wieloma dowodami uznania i sympatii ze strony uczniów oraz Dyrekcji. Nie myślałam wówczas o studiach doktoranckich. Dowiedziałam się o nich w nietypowy sposób. Wiosną 1970 roku odwiedzili mnie w Pruszkowie szkolni koledzy z Liceum Ogólnokształcącego w Wieruszowie: Stanisław Bylka- matematyk, który odbywał studia doktoranckie w Polskiej Akademii Nauk w Warszawie oraz Zbigniew Głowinkowski, geograf, który ukończył studia magisterskie na Uniwersytecie w Poznaniu. Koledzy przywieźli mi wycinek z gazety z informacją o uruchomieniu Studiów Doktoranckich w Instytucie Geografii Uniwersytetu Warszawskiego i namówili mnie, abym spróbowała. Egzamin, wraz z innymi osobami z różnych regionów Polski, zdawałam w Zakładzie Geografii Fizycznej na II piętrze. Zostałam przyjęta. Czas studiów doktoranckich (1970-1973) był dla mnie wyjątkowy. Nie tylko ze względu na ogrom zdobytej wiedzy i umiejętności, ale także ze względu na zawiązane wówczas przyjaźnie, które trwają do dziś. Stopień doktora nauk geograficznych nadała mi Rada Naukowa IGUW w 1974 roku. Od 1974 do 2007 roku byłam nauczycielem akademickim w Instytucie Geografii UW, a później na Wydziale Geografii i Studiów Regionalnych. Moja działalność naukowa to 65 publikacji. Jestem autorką lub współautorką 8 podręczników do nauczania geografii dla uczniów i nauczycieli. Zainteresowania pozanaukowe to poezja. Pasja ta znalazła swoje odzwierciedlenie w 6 tomikach poezji. Po 42 latach pobytu w Warszawie wróciłam do rodzinnego miasta- Wieruszowa. I nadal realizuję swoje pasje, czego dowodem może być między innymi moje zaangażowanie w pracy nad Wieruszowskim Słownikiem Biograficznym, wydanym w 2018 roku.
Jedno z wielu miłych wspomnień z lat spędzonych w Liceum związane jest z lekcją języka polskiego. Otóż, profesor Poloński zadał nam w klasie maturalnej zaskakującą pracę. W przerwie świątecznej mieliśmy przygotować się do recytacji Wielkiej Improwizacji, fragmentu III części ,,Dziadów” Adama Mickiewicza. Klasa wpadła na pomysł, by tekst ten podzielić na dwie części, których nauczą się tylko dwie osoby. Wytypowana zostałam oczywiście ja i mój kolega- Stasiu Bylka. Ustaliliśmy, że ja nauczę się pierwszego fragmentu, a Stasiu drugiego. Zadowoleni z podstępnego planu udaliśmy się na świąteczna przerwę. Pamiętam te niesamowite sceny w kuchni. Z jednej strony świąteczne wypieki, a z drugiej III część ,,Dziadów”. Pomimo świątecznego zgiełku, sumiennie przygotowałam się do recytacji mojej części. Wróciliśmy do szkoły. Rozpoczęła się lekcja języka polskiego. Nikt nie przewidział jednak, że profesor Poloński zapyta nas w odwrotnej kolejności. Biedny Stasiu. Do dziś pamiętam jego minę, gdy stał na środku sali, a w klasie panowała cisza. Po chwili profesor poprosił mnie na środek klasy. Recytowałam przygotowany fragment starając się oddać jego sens i wyrazić odpowiednie emocje. Kolegom bardzo się podobało, bo po moim wystąpieniu zapanowała cisza. Profesor Poloński postawił mi piątkę, a pozostali uczniowie na szczęście nie ponieśli konsekwencji. To nie tylko miłe wspomnienie. Przygotowania do recytacji fragmentu ,,Dziadów” zmusiły mnie do zrozumienia poezji. Ja wtedy zrozumiałam poezję. Tę część Wielkiej Improwizacji pamiętam do dziś. A gdy byliśmy już na wybranych uczelniach w Krakowie, Wrocławiu, Poznaniu i Łodzi, szkolne lata i rodzinne miasto przypominał nam wiersz B. Leśmiana „Odjazd” z wymownymi pytaniami:

„ Czy nie wolno nic nigdy porzucać na zawsze
I zostawiać samopas kędyś- na uboczu?
Czy nie wolno odjeżdżać znajomym gościńcem
I oddalać się zbytnio od tych złotych oczu,
Podkutych dookoła szafirowym sińcem?”

My, Wieruszowscy Licealiści, wiedzieliśmy, że odpowiedź jest tylko jedna!"


-Jadwiga Tomalkiewicz, absolwentka LO z 1960 roku

Pożegnaliśmy kolejnych absolwentów

Tegoroczne uroczyste pożegnanie uczniów klas maturalnych rozpoczęło się tradycyjnie przemówieniem Dyrektora Zespołu Szkół Ogólnokształcących- Włodzimierza Matyji, który podkreślił, że kolejny rocznik otrzymuje świadectwa i dołączy już niebawem do wielotysięcznej grupy inżynierów, przedsiębiorców, lekarzy, prawników, dziennikarzy, dyrektorów, artystów i wielu innych specjalistów swoich dziedzin.

Czytaj dalej..

            Otrzymane świadectwa ukończenia Szkoły to rzeczywiście ważna przepustka do dalszego kształcenia i kariery. "Kopernik" spełnił swoją rolę na tym etapie kształcenia i 26. kwietnia b.r. pożegnał kolejną grupę uczniów- tym razem z rocznika 2016-2019.

            Coroczna  uroczystość Zakończenia Klas Trzecich była tradycyjnie okazją do wręczenia nagród, wyróżnień, złożenia gratulacji i wielu ciepłych podziękowań. Na pewno jednym z najważniejszych podziękowań tamtego dnia były słowa Julii Kolarskiej, laureatki Nagrody Patrona Szkoły: "Na Wasze ręce, drodzy nauczyciele, pragnę złożyć w imieniu wszystkich absolwentów, płynące z serca, podziękowania za trzyletnią współpracę. Życzymy aby Wasza praca zaowocowała olbrzymią satysfakcją, także w postaci naszych wyników z egzaminów maturalnych. Drodzy wychowawcy! To Wy byliście naszym wsparciem i motywacją do działania. Jesteśmy wdzięczni za trzy lata spędzone pod Waszą opieką. Życzymy abyście mogli być dumni ze swoich wychowanków, którzy dziś opuszczają mury Liceum." Julia, dziękując nie tylko w swoim imieniu, ale przede wszystkim w imieniu wszystkich abiturientów, nie zapomniała również o podziękowaniach dla rodziców i samych rówieśników.

            Dyrekcja, nauczyciele i Starosta Wieruszowski również wyrazili swą wdzięczność za trzy lata owocnej współpracy. Nagrody Starosty Wieruszowskiego, wręczone przez Wicestarostę- Stefana Pietrasa, otrzymali w tym roku następujący uczniowie: Sandra Mizerka, Beata Olesik, Julia Kolarska z klasy 3A, Natalia Sołyga, Piotr Rudnik z klasy 3B oraz Maciej Juszczak- słuchacz Liceum dla Dorosłych. Podstawą do wręczenia wyróżnień niniejszym abiturientom były nie tylko wysokie średnie ocen, ale również sukcesy w olimpiadach i osiągnięcia sportowe.

            Oprócz tych nagród, Dyrekcja i nauczyciele Liceum Ogólnokształcącego im. Mikołaja Kopernika w Wieruszowie, wręczyli również statuetki, nagrody i dyplomy za działalność artystyczną, wolontariacką, za pracę w kole pisarskim "Copernicus" i szkolnej telewizji LOWier TV, a także za reprezentowanie Liceum w poczcie sztandarowym, za osiągnięcia sportowe oraz wygrane konkursy.

            Po tych tradycyjnych wyróżnieniach nadszedł czas na wręczenie świadectw wszystkim tegorocznym maturzystom. A po nich wyprowadzenie Sztandaru Szkoły i pożegnalna piosenka.. która stała się sygnałem do opuszczenia szkoły przez kolejne pokolenie ludzi kreatywnych, ukształtowanych i przygotowanych na wyzwania współczesnego świata.

            Drodzy abiturienci! Jeszcze raz życzymy Wam wszystkiego co najlepsze i dziękujemy za piękne trzy lata w naszej szkole. Trzymamy kciuki, aby zbliżająca się matura stała się Waszym kolejnym sukcesem!

 

Oprac. A.K.

Fot. Julia Kubiś

Prezentujemy ulubione wiersze nauczycieli i uczniów z "Kopernika", zebrane w pierwszej Szkolnej Antologii Poezji

Zapraszamy na Dni Otwarte Szkoły

Za nami Targi Edukacyjne a przed nami Dni Otwarte Szkoły, na które już dziś Liceum Ogólnokształcące w Wieruszowie zaprasza swoich młodszych kolegów i koleżanki!

Czytaj dalej..

             Podczas Targów Edukacyjnych mieliśmy okazję porozmawiać z uczniami klas trzecich gimnazjów oraz klas ósmych szkół podstawowych i odpowiedzieć na wiele pytań. Dziękujemy za duże zainteresowanie naszym stoiskiem i mamy nadzieję, że wszystkie wątpliwości co do wyboru profilu klasy zostały przez nas rozwiane. Jeśli nie, już teraz zapraszamy na organizowane przez Starostwo Powiatowe Wieruszowskie Forum Edukacyjne (24. i 25. kwietnia), podczas którego będziecie mieli okazję odwiedzić nasze Liceum i dzięki rozmowie z nauczycielami oraz naszymi uczniami zdobyć jeszcze więcej informacji.

            Przed wizytą w wieruszowskim LO, chcielibyśmy zachęcić gimnazjalistów, uczniów szkół podstawowych oraz ich rodziców do obejrzenia filmu promującego naszą szkołę, który z pewnością już teraz pozwoli Wam bliżej poznać "Kopernika".

            Niniejszy film zawiera, oprócz fragmentów znanych już z filmu "Mój powiat wieruszowski", również wiele innych, niepublikowanych nigdy wcześniej ujęć oraz aktualnych informacji o szkole. Do filmu dołączyliśmy także tegoroczną ofertę szkoły- zarówno dla uczniów klas trzecich gimnazjów, jak i tych z klas ósmych szkół podstawowych.

            Zachęcamy do oglądania!

            Więcej informacji, zdjęć oraz filmów szkolnej telewizji LOWier TV ukazujących wieruszowskie LO znajdziecie na profilu szkoły na facebook'u (facebook.com/zsowieruszow/) oraz profilu na instagramie (lowier.eu).

Dołączyliśmy do grona najlepszych liceów w Polsce!

Jest nam niezmiernie miło móc się pochwalić naszym najnowszym sukcesem: "Brązową Tarczą" w rankingu "Perspektyw". Co ona oznacza? Otóż to, że Liceum Ogólnokształcące im.Mikołaja Kopernika w Wieruszowie dołączyło w tym roku do grona najlepszych liceów w Polsce! Ogromnie się cieszymy i gratulujemy! Nie tylko nauczycielom, którzy pracują nad jak najlepszym przygotowaniem naszych uczniów do matury, ale również naszym absolwentom. To m.in. dzięki Waszym, bardzo dobrym wynikom na maturze znaleźliśmy się na podium.

Czytaj dalej..

O tym, że od wielu lat zdawalność matury w LO jest jedną z najwyższych w całym województwie łódzkim wiecie już od dawna, ale dziś dodatkowo możemy to poprzeć tym tytułem. Nauczyciele i absolwenci LO- jesteście wielcy! Przyszli absolwenci gimnazjów i szkół podstawowych- z nami matura okazuje się wcale nie taka straszna! 
Punktacja w rankingu "Perspektyw" obejmuje: maturę z przedmiotów obowiązkowych (25%), maturę z przedmiotów dodatkowych (45%) oraz sukcesy w olimpiadach (30%). Nasz sukces zagwarantowały, wspomniane już wyżej, bardzo dobre wyniki maturalne. Cieszymy się z tego ogromnie i wciąż intensywnie pracujemy nad jeszcze lepszym rezultatem, o który z pewnością się postaramy z obecnymi uczniami oraz z przyszłymi absolwentami gimnazjów i szkół podstawowych. 

Z "Kopernikiem" dosięgniesz gwiazd! Ale zanim to nastąpi- najpierw bez problemu zdasz maturę.

"Kopernik" - tradycja i nowoczesność

Czytaj dalej..

Początkowo w bardzo skromnych warunkach, już w 1962 roku mogli oni uczyć się w nowym budynku – Pomniku Tysiąclecia przy ulicy M. Kopernika. Przez wiele lat mury tej szkoły opuszczali kolejni Absolwenci, wśród których są przedstawiciele różnych zawodów, ludzie z wielkimi osiągnięciami i niezwykłymi pasjami.

W czerwcu 2006 roku Liceum świętowało 50-lecie istnienia szkoły. Film upamiętniający to wydarzenie mogliśmy niedawno oglądać w lokalnych mediach dzięki uprzejmości Pana Macieja Dzięglewskiego i Redaktorów portalu tugazeta.pl.  Dziś prezentujemy kilka zdjęć z tej uroczystości. Jest to wstęp do kolejnych spotkań z naszymi Absolwentami.

Z przyjemnością i prawdziwą satysfakcją  wspominamy minione lata, spoglądamy na twarze naszych Absolwentów i Nauczycieli. Nasza szkoła to wielki etap w historii tego miasta, a wśród mieszkańców Wieruszowa i w wielu innych miejscach spotykamy Absolwentów  LO, o czym mogliśmy się przekonać chociażby w czasie wiosennej gry miejskiej „Kopernika Zabawy Przyjemne i Pożyteczne”. Pamiętamy o wszystkich dawnych uczniach tej szkoły, którzy tworzą społeczność związaną emocjonalnie z tym miejscem, lubią spotykać się na kolejnych zjazdach –  10, 20, 30 lat po maturze, odwiedzają nas w czasie różnych uroczystości, a przede wszystkim dobrze wspominają spędzone tu lata.

Liceum zmieniło się przez te 65 lat. Jest to przede wszystkim efekt zmian, które zachodzą w otaczającej nas rzeczywistości oraz w sposobie zdobywania wiedzy. Nowoczesne środki dydaktyczne, baza sportowa, kontakty z uczelniami, z lokalnymi ośrodkami kultury, z instytucjami działającymi na terenie Powiatu Wieruszowskiego –  to tylko niektóre przykłady działalności  „Kopernika”, gdzie tradycja łączy się z nowoczesnością. Przede wszystkim jednak chcemy zapewnić  przyjazną atmosferę i komfort nauki wszystkim tym osobom, które kiedyś zapragną być absolwentami tej szkoły.

Oprac. Maria Woźniak                                                                      

W  tym roku minie  65 lat od chwili, gdy pierwsi uczniowie rozpoczęli naukę w Liceum Ogólnokształcącym im. Mikołaja Kopernika w Wieruszowie. 

Wyjazd maturzystów na Jasną Górę

28. marca uczniowie klas maturalnych wraz z wychowawcami i katechetą wyruszyli na wieczorne czuwanie przed obrazem Matki Bożej Jasnogórskiej. 

Czytaj dalej..

W programie pielgrzymki znalazł się czas na wspólną Drogę Krzyżową na wałach i mszę św. w Kaplicy Jasnogórskiej, a także na osobistą modlitwę we własnych intencjach. Pobyt na Jasnej Górze zakończyliśmy udziałem w Apelu Jasnogórskim, po którym udaliśmy się w drogę powrotną.

"Kopernik" wyruszył na poszukiwanie wiosny

Pierwszy Dzień Wiosny jest tradycyjnie tym, podczas którego rzeczywiście wyruszamy, by naszą ulubioną porę roku "odnaleźć". Uczniowie "Kopernika" cenią tradycję, dlatego nie mogli się zachować inaczej. Zrobili to jednak w jeden ze swoich ulubionych sposobów: połączyli relaks z nauką i zabawą.

Czytaj dalej..

21.marca, w Liceum Ogólnokształcącym im. Mikołaja Kopernika w Wieruszowie, rozpoczęła się Wiosenna Gra Miejska. Wzięli w niej udział uczniowie poszczególnych klas wraz z wychowawcami. Najważniejszym zadaniem każdego zespołu było: wylosowanie trasy wędrówki (obejmującej różne punkty w Wieruszowie), uzupełnienie karty gry, rozwiązanie zadań i odpowiedź na pytania odnalezionego w międzyczasie arbitra, który wskazywał jednocześnie kolejne cele wiosennych poszukiwań.
Szkolna Gra Miejska stała się okazją nie tylko do spaceru na świeżym powietrzu, ale również do poszerzenia wiedzy o Patronie Szkoły - Mikołaju Koperniku, instytucjach powiatowych i z wielu innych dziedzin, z których pytania znalazły się w poszczególnych punktach gry.
Jednym chyba z najciekawszych zadań zabawy było odszukanie kilku absolwentów wieruszowskiego LO i przeprowadzenie z nimi wywiadu. Obecni uczniowie "Kopernika" niejednokrotnie się przekonali, że dawnych uczniów swojej szkoły mogą spotkać nie tylko w każdej lokalnej instytucji, ale również w wielu innych miejscach. 
Po zakończonej zabawie, na wszystkich uczestników gry czekała w szkole smaczna niespodzianka i oczywiście nagrodzenie zwycięzców. Ważnym elementem tego dnia było również sadzenie drzewek przekazanych dla LO od Urzędu Miejskiego. W centralnym miejscu przed budynkiem szkoły zasadziliśmy sadzonkę kasztanowca. Dla drzewa kojarzącego się z maturami jest to zdecydowanie najodpowiedniejsze miejsce.
Można ciekawie i kreatywnie spędzić Dzień Wiosny? W LO - jasne, że można! Za zorganizowanie całego dnia wiosennej nauki dziękujemy Samorządowi Uczniowskiemu wraz z opiekunem - panią Marią Jakubczyk.

Oprac. Andżelika Kretowicz
Fot. Weronika Matuszek z kl.2C, Julia Kubiś i Katarzyna Mazurowska z kl.1A

Szkolny konkurs matematyczny

14.marca odbył się szkolny konkurs matematyczny z okazji Międzynarodowego Dnia Liczby π. Wyzwanie przyjęło 16 uczniów z klas pierwszych i drugich.

Czytaj dalej..

Celem konkursu było rozwijanie zainteresowań młodzieży poprzez prezentowanie ciekawych wydarzeń z historii matematyki, które wykraczają poza zakres wiadomości poznanych w liceum. Zgodnie z regulaminem uczniowie otrzymali wcześniej od nauczyciela matematyki, pani Marleny Kik informacje dotyczące liczby π. Z notatki przygotowanej przez nauczyciela mogli się dowiedzieć między innymi, kiedy wprowadzono symbol π, że liczba π nazywana jest także ludolfiną, oraz która z laureatek Literackiej Nagrody Nobla napisała wiersz o liczbie π. Wszystkie te informacje znajdziecie również w gablocie przy sali nr 10. 
W dniu konkursu każdy z uczniów otrzymał test składający się z 15 zadań zamkniętych oraz 5 zadań otwartych, w których pojawiła sie liczba π w różnym ujęciu. Konkurs trwał 45 minut i można było maksymalnie uzyskać 30 punktów. Komisja składająca się z nauczycieli matematyki: pani Marleny Kik i pani Edyty Nasiadek-Stegliński, bardzo dokładnie sprawdziła wszystkie prace konkursowe. A oto zwycięzcy:
I miejsce: Małgorzata Winkowska kl IIa (28pkt.)
II miejsce: Maciej Fras kl IIa (27pkt.)
III miejsce: Katarzyna Karbowska Ia (26pkt.) i Ewa Bartoszek kl II a (26pkt.)
Gratuluję osobom nagrodzonym i bardzo dziękuję wszystkim, którzy wzięli udział w konkursie :-) 
Organizator konkursu - Marlena Kik

Wiersze licealistów na Dzień Wiosny

W Światowy Dzień Poezji (21.marca) prezentujemy poniżej wybrane wiersze naszych uczniów i absolwentki. Do końca marca czekamy też na zgłoszenia wierszy do Szkolnej Antologii Poezji.

Czekamy niecierpliwie na wyniki

19.marca jedenaścioro licealistów wzięło udział w pierwszym etapie konkursu "Żołnierze Wyklęci, obudźcie Polskę!". Etap ten polegał na rozwiązaniu testu, którego wyniki otrzymamy na początku kwietnia. Trzymamy kciuki za naszych uczestników, aby zdobyte przez nich punkty pozwoliły im na udział w finale wojewódzkim w Łodzi.

Uczniów i nauczycieli LO zachęcamy do wspólnej zabawy

Dołącz do naszej szkolnej antologii wiersz, który uważasz za wyjątkowy, piękny, inspirujący, zagadkowy. Udowodnij, że poezja nie pozostaje na marginesie naszego życia, bo znajdujemy w niej wszystko, co jest prawdą i pięknem. 

Czytaj dalej..

Z okazji nadchodzącego Dnia Poezji (21. marca) zapraszamy do wspólnego tworzenia Szkolnej Antologii Poezji, w której znajdą się wiersze proponowane przez Uczniów i Nauczycieli LO. 
W tym celu prosimy o wpisywanie swoich propozycji (autor i tytuł wiersza) w komentarzach na FB, przesyłania na adres e-mail: lowier.maria@gmail.com lub zgłaszania propozycji bezpośrednio u polonistów. Mile widziane będą krótkie uzasadnienia Waszego wyboru.
Na propozycje czekamy do końca marca, a gotowy zbiór wybranych wierszy przedstawimy w całości w pierwszym tygodniu kwietnia na szkolnej stronie LO.

"Kopernik" w czołówce województwa w historii najnowszej

Tylko dwa punkty zabrakło Mikołajowi Parzybutowi z klasy 2B do zajęcia 3.miejsca w województwie i reprezentowania naszej szkoły na szczeblu centralnym Olimpiady Solidarności.

Czytaj dalej..

Dwie dekady historii. Do etapu wojewódzkiego z naszej szkoły zakwalifikowało się dwóch uczniów, wspomniany Mikołaj oraz jego koleżanka z klasy Wiktoria Mikołajczyk. Uczniowie pisali test na etapie szkolnym 26.listopada 2018 r.

Warunkiem uczestnictwa w etapie wojewódzkim było uzyskanie 50 % prawidłowo rozwiązanych odpowiedzi w niełatwym teście. W etapie szkolnym VI edycji Olimpiady Solidarności wzięli udział uczniowie z blisko 600 szkół w całej Polsce. Województwo łódzkie reprezentowane było przez 42 uczniów bo tylko tylu uczniom udało się przekroczyć wspomniany próg 50%. Mikołaj Parzybut rozwiązał test wojewódzki plasując się w ścisłym finale a Wiktoria Mokołajczyk zakończyła etap w czołówce.

 
Wróciliśmy z tarczą, pełni doświadczeń na kolejne lata i nadzieją, że będzie lepiej w przyszłym roku, że nie zabraknie przysłowiowego szczęścia, które poza wiedzą przy tego typu konkursach również jest potrzebne. Będziemy dalej pracować bo są uczniowie dla których po prostu warto... 

-opiekun grupy- Jarosław Solecki

Druga edycja szkolnego konkursu

19.kwietnia przypada 76.rocznica wybuchu powstania w getcie warszawskim. Już po raz drugi postanowiliśmy ją upamiętnić szkolnym konkursem: "Polska Sprawiedliwa wśród Narodów Świata". 

Regulamin konkursu

Konkurs ten będzie obejmował swoją tematyką postać Ireny Sendlerowej, Marka Edelmana, społeczność wieruszowskich Żydów,funkcjonowanie getta warszawskiego i powstanie w nim oraz znajomość lektury "Zdążyć przed Panem Bogiem" Hanny Krall. 
Konkurs jest jednoetapowy. Odbędzie się w naszej szkole, 16.kwietnia (wtorek)- na czwartej godzinie lekcyjnej w sali nr 17.
Historia zagłady narodu żydowskiego to również nasza historia, dlatego gorąco zachęcamy do udziału w konkursie!

REGULAMIN SZKOLNEGO KONKURSU
"POLSKA SPRAWIEDLIWA WŚRÓD NARODÓW ŚWIATA"

1.Organizatorem konkursu jest Liceum Ogólnokształcące im.Mikołaja Kopernika w Wieruszowie. Konkurs jest przeznaczony dla uczniów LO w Wieruszowie.

2.Cele konkursu:
-upamiętnienie 76.rocznicy powstania w getcie warszawskim 
-zainspirowanie i zachęcenie uczniów LO w Wieruszowie do podjęcia samodzielnych badań nad historią swojego miasta
-pogłębianie wiedzy i kształtowanie zainteresowań historią Ojczyzny i naszego regionu
-zwrócenie uwagi młodzieży na konieczność zachowania pamięci o przeszłości
-wzmacnianie poczucia tożsamości narodowej
-kształtowanie postaw patriotyzmu, tolerancji oraz szacunku wobec przeszłości
-kultywowanie wartości, ideałów i postaw Polaków pomagających Żydom w okresie II wojny światowej
-rozwijanie umiejętności wyszukiwania i korzystania z informacji zawartych w różnych źródłach
-zachęcenie do samodzielnego badania źródeł historycznych

3. Tematyka konkursu:
-Irena Sendlerowa- życie i działalność
-Marek Edelman- życie i działalność
-getto warszawskie- funkcjonowanie, postaci z nim związane oraz powstanie w getcie
-społeczność żydowska miasta Wieruszowa-znajomość tematyki w oparciu o informacje publikowane na profilu facebook'owym: "Śladami Wieruszowskich Żydów"
-"Zdążyć przed Panem Bogiem" Hanny Krall- znajomość lektury

4.Test konkursowy będzie obejmował wymienione zagadnienia ujęte m.in. 
w poniższych pozycjach książkowych:
-Bikont Anna "Sendlerowa. W ukryciu"
-Engelking Barbara, Leociak Jacek "Getto warszawskie. Przewodnik po nieistniejącym mieście"
-Krall Hanna "Zdążyć przed Panem Bogiem"
a także na profilu facebook'owym "Śladami Wieruszowskich Żydów" oraz w wielu innych opracowaniach (również internetowych) o tej samej tematyce.

Uwaga!! Wszystkie wymienione powyżej książki znajdziecie w naszej szkolnej bibliotece- do skorzystania na miejscu :-)

5.Konkurs jest jednoetapowy. Odbędzie się w naszej szkole, 16.kwietnia (wtorek)- na czwartej godzinie lekcyjnej w sali nr 17.

6. Każdy uczestnik konkursu otrzyma do wypełnienia test wiedzy. Test będzie się składał z pytań jednokrotnego wyboru (ok.35) oraz kilku pytań otwartych. Za każdą prawidłową odpowiedź przyznany zostanie 1 punkt. Wygra ten uczestnik, który otrzyma najwyższą liczbę punktów.

Chętnych do udziału w konkursie prosimy o zgłaszanie się
do pani Andżeliki Kretowicz lub pani Urszuli Szot
do piątku 12.kwietnia.

Słodkie świętowanie Międzynarodowego Dnia Kobiet

O tym, że kobiety uwielbiają kwiaty i słodycze wiedzieli wczoraj doskonale mężczyźni z klasy 2B wraz z wychowawcą. 8.marca przygotowali dla swoich klasowych kobiet smaczną niespodziankę. Gratulujemy pomysłu i udanych wypieków, a wszystkim kobietkom z wieruszowskiego LO jeszcze raz życzymy wszystkiego co najlepsze!

Niezwykłe spotkania z biologią

W pierwszy marcowy dzień Licealiści z Kopernika uczestniczyli w "niezwykłych spotkaniach z biologią". Tym razem poznawaliśmy tajemniczy świat przyrody oglądając wystawę "Fascynujący Świat Pająków i Skorpionów" zorganizowaną przez Wieruszowski Dom Kultury.

Czytaj dalej..

W czasie wędrówki pomiędzy oknami wystawowymi - terrariami, wnikliwie obserwując zgromadzone tam okazy zapoznaliśmy się z biologią tych zwierząt.

Skorpiony - znane są przede wszystkim z mrożących krew w żyłach scen filmowych i różnych opowieści. Faktycznie jad niektórych dużych gatunków (osiągających do ok. 16 cm długości) jest niebezpieczny dla człowieka. Należy jednak uznać, że jest w tym wszystkim trochę przesady. Przedstawicieli tej grupy łatwo rozpoznać, ponieważ mają charakterystyczne, potężne nogogłaszczki i wydłużony, segmentowany odwłok. Na jego końcu znajduje się kolec jadowy. Atakujący lub broniący się skorpion próbuje przetrzymać wroga nogogłaszczkami, następnie przegina odwłok nad swoim ciałem i wbija kolec jadowy. Znanych jest ok. 600 gat. zamieszkujących kraje o ciepłym klimacie (małe skorpiony można spotkać nawet w Bułgarii i w Polsce). Zwykle są jajożyworodne, a samice opiekują się potomstwem;

Pająki - stanowią dzisiaj trzon grupy szczękoczułkowców (ok. 20 000 gat.). Zdecydowana większość ma niesegmentowany odwłok połączony ruchomo z głowotułowiem. Szczękoczułki zakończone są pazurkowatymi członami i, podobnie jak nogogłaszczki, nigdy nie tworzą kleszczy. Jednak najbardziej charakterystyczną cechą są chyba gruczoły przędne umożliwiające wielu gatunkom tkanie pajęczych sieci. Pająki należą do najbardziej drapieżnych zwierząt na świecie. Polują z zasadzki, łapią w swoje sieci lub po prostu gonią wybraną ofiarę. Do krajowych gatunków można zaliczyć np. pająka krzyżaka, maleńkie skakuny, rzadkiego tygrzyka oraz topika. Ten ostatni żyje w płytkich zbiornikach wodnych, gdzie buduje z pajęczyny coś w rodzaju dzwonu nurkowego wypełnionego powietrzem. Z form tropikalnych zwykle wymienia się potężne ptaszniki i tarantule. Wśród pająków częsty jest dymorfizm płciowy i skomplikowane zachowania godowe; Pająki, jak zauważyli już dawni obserwatorzy przyrody, wysuwają swoją nić - z siebie, z własnego ciała. Co też jest pouczeniem dla nas - Jak „swoje dzieło” produkować, z siebie, z własnej istoty, a nie z jakichś zewnętrznych półproduktów i gotowców ? Pająki - okazuje się, że są patronem orginalności do, której stopniowo dążą również nasi Licealiści.

Konieczność uczestnictwa Licealistów w "niezwykłych spotkaniach z biologią" potwierdza wypowiedź Michała, ucznia kl. 1A: ''Moim zdaniem wystawa pająków i skorpionów była niezwykle ekscytującym i emocjonalnym doświadczeniem. Uczniowie naszego liceum mogli podziwiać nieznane dotąd, rzadkie okazy wybranych przedstawicieli tej grupy stawonogów. W specjalnie przygotowanych terrariach mogliśmy nacieszyć się widokiem interesujących zwierząt, a także dowiedzieć się o nich wielu ciekawostek, np. kraj pochodzenia, budowa ciała, czy tryb życia to tylko niektóre informacje podane w charakterystycznych opisach. Wszyscy byliśmy zaskoczeni różnorodnością gatunków, a także czasem ich imponującymi rozmiarami. W pewnym momencie wystawy nie lada gratką było wzięcie na ręce jednego z pająków - tropikalnego ptasznika. Można było poczuć na własnej skórze jego ruch i włochate nogi, gdyż jego włoski ochronne są dłuższe i liczniejsze, przez co pająk wygląda na bardziej ''puchatego''. Wystawa okazała się znakomitym przedsięwzięciem do poznania obcych nam gatunków, a także spędzenia wolnego czasu w miły i edukacyjny sposób. Dla nas były to mile przeżyte chwile, a niektórzy mieli możliwość przełamania własnych lęków przed pająkami.''

Zamieszczone poniżej fotografie pozwalają jeszcze raz odbyć ciekawą podróż w głąb egzotyki. Dziękujemy organizatorom wystawy za niepowtarzalną lekcję biologii, w czasie której mogliśmy zobaczyć niezwykłe gatunki pająków, np. Latrodectus hasselti - kuzynka czarnej wdowy, jeden z najbardziej jadowitych pająków, czy też Theraphosa stirmi - jeden z największych ptaszników oraz skorpionów, np. Skorpion saharyjski - jeden z najbardziej niebezpiecznych gatunków, których na co dzień nie jesteśmy w stanie oglądać.

Oprac.: Ewa Stasik-Żyła

"Kopernik" na Targach Edukacyjnych 2019

Za nami Targi Edukacyjne! Spotkaliśmy się z uczniami trzecich klas gimnazjów i ósmych klas szkół podstawowych. Cieszymy się z dużego zainteresowania wieruszowskim "Kopernikiem". Serdecznie zapraszamy do naszej szkoły na Wieruszowskie Forum Edukacyjne (Dni Otwarte Szkoły) 24 i 25 kwietnia!

Międzynarodowy Dzień Języka Ojczystego w "Koperniku"

Uczniowie klasy I b twórczo włączyli się w działania związane z Międzynarodowym Dniem Języka Ojczystego, który od 20 lat jest świętem ustanowionym przez UNESCO. Ze względu na ferie zimowe obchody święta w LO miały miejsce w ostatni dzień lutego.

Czytaj dalej..

Po rozwiązaniu testu „Mówimy i piszemy poprawnie” wyłoniliśmy Klasowego Mistrza Poprawności Językowej, którym została Jagoda Moska.

Uczniowie przygotowali plakaty dotyczące poprawności językowej, błędów językowych, etyki języka, a także słów modnych i słów wychodzących z użytku.

Na zakończenie lekcji wykorzystaliśmy elementy gry językowej pt. „Ojczysty”, aby sprawdzić, w jakim stopniu znamy współczesną polszczyznę.

Zachęcamy wszystkich do pogłębiania swej wiedzy o języku, który jest elementem tożsamości językowej i dziedzictwem kultury.

Relacja filmowa ze świętowania urodzin Kopernika

            Ekipa szkolnej telewizji Liceum Ogólnokształcącego im. Mikołaja Kopernika w Wieruszowie - LOWier TV, zachęca do obejrzenia wyjątkowych talentów "Kopernika"!

Czytaj dalej..

            Taniec, śpiew, grę aktorską, rysunek, a nawet dyscyplinę freestyle football zaprezentowali uczniowie wieruszowskiego LO podczas tegorocznego Święta Patrona Szkoły.

            Swoimi umiejętnościami wokalnymi pochwaliły się: Maja Chałupka, Grażyna Mizgała, Julia Dębiak, Weronika Sanca oraz Zofia Kania. Umiejętnościami sportowymi zaintrygował nas Miłosz Pazek z klasy IB,  który w dyscyplinie freestyle football zajął 3.miejsce na Mistrzostwach Polski juniorów, 4.miejsce w rywalizacji międzynarodowej i 7.miejsce na Mistrzostwach Polski w kategorii U18. Talentem tanecznym pochwalili się uczniowie klasy IA, IB, IIB i IIIA. W tym dniu mieliśmy również okazję do podziwiania zdolności aktorskich uczniów klasy humanistycznej - IIB, którzy odegrali dla nas fragmenty sztuki "Romeo i Julia". Uczennice klasy IA i IB zaprezentowały zsynchronizowany aerobik a Julia Kubiś z klasy IA, chcąc się pochwalić zdolnościami plastycznymi, wręczyła Dyrektorowi Szkoły - Włodzimierzowi Matyji portret Mikołaja Kopernika. Do uroczystego wystąpienia potwierdzającego, że wieruszowski "Kopernik" to "kuźnia talentów", miała również okazję absolwentka LO z roku 1960 - dr Jadwiga Tomalkiewicz. 

            Wszystkie odcinki LOWier TV znajdziecie na naszym kanale na youtube (LOWier TV) oraz na profilu szkoły na facebook'u (facebook.com/zsowieruszow/) i stronie szkoły (lowier.eu).

            Miłego oglądania!

 

-Dziennikarze LOWier TV

wraz z opiekunem- panią Andżeliką Kretowicz

Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych

1.marca pamiętamy o Żołnierzach Wyklętych, określanych również Niezłomnymi. Uczniów, którzy wciąż nie znają tych pojęć zachęcamy do zapoznania się z symboliczną wystawą na górnym korytarzu.

Szóste spotkanie w bibliotece

W kolejnym spotkaniu, zaaranżowanym przez Miejsko-Gminną Bibliotekę i Liceum Ogólnokształcące w Wieruszowie, o swoich ulubionych książkach opowiadają: Weronika Matuszek - uczennica naszego LO oraz Wojciech Kudaś - czytelnik MGBP w Wieruszowie.

Konkurs historyczny

Wszystkich uczniów LO zachęcamy do udziału w konkursie "Żołnierze Wyklęci obudźcie Polskę!". Konkurs ma dwa etapy: szkolny i wojewódzki; każdy z nich polega na rozwiązywaniu testu wielokrotnego wyboru. Chętnych do udziału w konkursie prosimy o zgłaszanie się do nauczycieli historii do 28 lutego (czwartku). Pierwszy etap - szkolny, odbędzie się w pierwszej połowie marca.

Regulamin konkursu "Żołnierze Wyklęci obudźcie Polskę!"

I. CELE KONKURSU 1. Popularyzacja historii; 2. Rozbudzanie zainteresowania wiedzą o Żołnierzach Wyklętych: 3. Kształtowanie postaw patriotycznych wśród młodzieży; 4. Przybliżenie działalności i roli żołnierzy walczących o wolność Ojczyzny;

II. TEMATYKA KONKURSU Wiedza o historii i postaciach Żołnierzy Wyklętych;

III. ORGANIZACJA KONKURSU

1. Konkurs jest objęty patronatem Dyrektora IPN/o. w Łodzi pana Dariusza Roguta;

2. Adresat konkursu: uczniowie szkół średnich w powiatach: sieradzkim, wieluńskim, wieruszowskim, pajęczańskim, łaskim, zduńskowolskim, pabianickim, zgierskim, poddębickim, łęczyckim, łowickim, kutnowskim; opoczyńskim, skierniewickim, rawskim, tomaszowskim, radomszczańskim, bełchatowskim, piotrkowskim, w Piotrkowie Trybunalskim m.npp. i w Skierniewicach m. npp.; w Łodzi m. npp., łódzkim wschodnim i brzezińskim;

3. Organizatorzy konkursu: Poseł na Sejm RP Piotr Polak, Poseł na Sejm RP Robert Telus, Poseł na Sejm RP Waldemar Buda, Senator RP Przemysław Błaszczyk; Senator RP Maciej Łuczak;

4. Koordynator konkursu: Radna Sejmiku Województwa Łódzkiego - Dorota Więckowska;

5. Komisja konkursowa w pierwszym etapie: przedstawiciele parlamentarzystów;

6. Komisja konkursowa w drugim etapie: przedstawiciel IPN i trzech przedstawicieli parlamentarzystów;

7. Rodzaj konkursu: dwuetapowy; a) Etap pierwszy - szkolny; b) Etap drugi - finał wojewódzki;

8. Miejsce przeprowadzenia konkursu: a) Etap pierwszy - zgłoszone szkoły; (do szkół, wg zgłoszeń zostanie wysłany test i karty odpowiedzi); b) Etap drugi, finał wojewódzki –Wojewódzka Biblioteka Publiczna im. Marszałka Józefa Piłsudskiego, ul. Gdańska 100/102 w Łodzi;

9. Pytania: a) Etap pierwszy: test 40 pytań wielokrotnego wyboru (czas na rozwiązanie 45 min.); Żołnierze Wyklęci obudźcie Polskę! Organizatorzy konkursu: Żołnierze Wyklęci obudźcie Polskę! Posłowie na Sejm RP: Piotr Polak, Robert Telus, Waldemar Buda; Senatorowie RP: Przemysław Błaszczyk, Maciej Łuczak, 2 b) Etap drugi: test 50 pytań wielokrotnego wyboru (czas na rozwiązanie 60 min.); c) Dogrywka w drugim etapie: test 10 pytań wielokrotnego wyboru;

10. Sprawdzanie prac i wyniki: a) Etap szkolny – do 15 marca 2019 r. b) Finał Wojewódzki – po zakończeniu testu;

11. Do etapu drugiego zostanie zakwalifikowanych 18 laureatów (z najlepszymi wynikami) etapów szkolnych;

12. W finale, w przypadku uzyskania najlepszego wyniku przez, co najmniej dwie osoby przeprowadzana będzie wśród nich dogrywka o nagrodę główną;

13. W finale, w przypadku uzyskania jednakowych wyników miejsc od drugiego do dziewiątego zostaną przeprowadzone dogrywki;

14. W dogrywce (w każdym z etapów) w przypadku uzyskania jednakowych wyników, zwycięża osoba, która pierwsza oddała test;

IV. PODZIAŁ NA REGIONY: I region – powiaty: sieradzki, wieluński, wieruszowski, pajęczański, zduńskowolski; II region – powiaty: łaski, pabianicki, zgierski; III region – powiaty: poddębicki, łęczycki, łowicki, kutnowski; IV region – powiaty: rawski, skierniewicki, Skierniewice m. npp., opoczyński, tomaszowski, radomszczański, bełchatowski, piotrkowski, Piotrków Trybunalski m. npp; V region – powiaty: Łódź m. npp., łódzki wschodni, brzeziński;

V. NAGRODY I etap (w każdej szkole); 1. Nagrody książkowe dla trzech osób z najlepszymi wynikami; 2. Wszyscy uczestnicy: dyplomy i gadżety;

VI. NAGRODY II etap: • Miejsca I – X nagrody rzeczowe; • Wszyscy uczestnicy – dyplomy;

VII. WRĘCZENIE NAGRÓD 1. Pierwszy etap: w dniach: 10.04 – 10.06.2019 po uprzednim ustaleniu terminu w szkołach;

VIII. TERMINY 1. Zgłoszenia do konkursu: przesyłają nauczyciele przygotowujący uczniów lub dyrektorzy szkół w nieprzekraczalnym terminie do 28 lutego 2019, godz. 15.00 pocztą elektroniczną na adresy e-mail: • piotr.polak2016@vip.onet.pl (dla powiatów: sieradzkiego, wieluńskiego, wieruszowskiego, pajęczańskiego, łaskiego, zduńskowolskiego, pabianickiego, zgierskiego, poddębickiego, łęczyckiego, łowickiego, kutnowskiego); • telusrobert.biuro@gmail.com (dla powiatów: opoczyńskiego, skierniewickiego, rawskiego, tomaszowskiego, radomszczańskiego, bełchatowskiego, piotrkowskiego, Piotrków Trybunalski m. npp. i w Skierniewice m. npp.); • zalewskimarcin24@gmail.com (dla powiatów: Łódź m. npp., łódzkiego wschodniego, brzezińskiego); Zgłoszenie sporządzone w tabeli oraz przesłane w programach Word i PDF musi zawierać następujące informacje: Imię i nazwisko uczestnika, adres mailowy uczestnika, nazwę szkoły, klasę, imię i nazwisko opiekuna i dyrektora szkoły wraz z adresem tel./fax i e-mail szkoły oraz telefon kontaktowy i adres mailowy do nauczyciela – opiekuna; Wzór tabeli w załączeniu;

TERMIN KONKURSU (ETAP PIERWSZY): Do 15 marca 2019 r. - dokładną datę ustalają: o P. Dorota Więckowska, tel. 668 42 17 50; piotr.polak2016@vip.onet.pl (dla powiatów: sieradzkiego, wieluńskiego, wieruszowskiego, pajęczańskiego, łaskiego, zduńskowolskiego, pabianickiego, zgierskiego, poddębickiego, łęczyckiego, łowickiego, kutnowskiego); o P. Rafał Skoczylas, tel. 661 975 459; telusrobert.biuro@gmail.com (dla powiatów: opoczyńskiego, skierniewickiego, rawskiego, tomaszowskiego, radomszczańskiego, bełchatowskiego, piotrkowskiego, Piotrków Trybunalski m. npp. i w Skierniewice m. npp.); o P. Marcin Zalewski, tel. 668 446 330; zalewskimarcin24@gmail.com (dla powiatów: Łódź m. npp., łódzkiego wschodniego, brzezińskiego);

TERMIN KONKURSU (FINAŁ WOJEWÓDZKI): • Kwiecień 2019 r.

IX. WYMAGANIA Z ZAKRESU Żołnierze Wyklęci obudźcie Polskę!

1. Wiadomości zawartych na stronach Sejmu i Senatu, (dotyczących Żołnierzy Wyklętych): http://www.sejm.gov.pl/ http://www.senat.gov.pl/

2. Wiadomości zawartych na stronach internetowych (dotyczących Żołnierzy Wyklętych): http://www.piotrpolak.pl/ http://www.telusrobert.pl http://www.wykleci.ipn.gov.pl http://ipn.gov.pl

3. Wiadomości zawartych w podręcznikach dla szkół ponadgimnazjalnych wszystkich autorów – podstawa i rozszerzenie, dotyczących Żołnierzy Wyklętych i czasów, w jakich żyli;

4. Pozycja książkowa: ,,Żołnierze Wyklęci niezłomni bohaterowie” Joanna WieliczkaSzarkowa, Wydawnictwo AA s.c., Kraków 2013; lub inna pozycja o tej tematyce;

5. Pozycja książkowa: Dziurok, M. Gałęzowski, L. Kamiński, F. Musiał, Od niepodległości do niepodległości. Historia Polski 1918–1989; Warszawa 2011;

6. Pozycja książkowa: „Dla Niepodległej. Żołnierze Wyklęci 1944-1963”, pod redakcją Dariusza Piotra Kucharskiego i Rafała Siechury; Społaczny Komitet Upamiętniania „Żołnierzy Wyklętych” w Poznaniu; Poznań 2015

Gotowi do udzielenia pierwszej pomocy

Mając tak przeszkolonych uczniów, możemy się czuć naprawdę bezpiecznie! Nasi Licealiści uczestniczyli w szkoleniu z zakresu Udzielania Pierwszej Pomocy Przedmedycznej. Szkolenie obejmowało część teoretyczną i praktyczną. Prowadzone było przez Ratowników Medycznych z Powiatowego Centrum Medycznego w Wieruszowie.

Kopernik w gabinecie Dyrektora

Julia Kubiś, autorka portretu Mikołaja Kopernika zaprezentowanego podczas uroczystości Święta Patrona Szkoły, została dziś zaproszona do gabinetu Dyrektora, aby przekonać się, że jej dzieło już znalazło swe odpowiednie miejsce. Włodzimierz Matyja jeszcze raz podziękował Julii za piękną pracę i wręczył, w ramach wyróżnienia, upominki. Julii towarzyszyła wychowawczyni - pani Marlena Kik.

Konkurs "Portrety Pisarzy Polskich"

Wszystkich utalentowanych plastycznie uczniów LO zachęcamy do udziału w konkursie! 

Regulamin Powiatowego Konkursu Plastycznego pt. „Portrety Pisarzy Polskich”

I.ORGANIZATOR 
Organizatorem Konkursu pt. „Portrety pisarzy polskich” jest Gminna Biblioteka Publiczna w Lututowie oraz Powiat Wieruszowski.
Jest to pierwsza edycja naszego konkursu, poświęcona twórczości pisarzy polskich. Konkurs organizowany w ramach Kalendarza Imprez Powiatu Wieruszowskiego 2019.
Portret ma przedstawiać przede wszystkim osobowość artysty. Aby to uchwycić, należy zapoznać się z jego pracą, pasjami i twórczością, która jest bogata i różnorodna. Liczymy na umiejętność wyszukiwania informacji, zdjęć, filmów, które zainspirują do pracy własnej, aby powstał portret, ukazujący więcej niż tylko wizerunek postaci.

II.CEL KONKURSU:
- rozpropagowanie wśród młodzieży szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych Powiatu Wieruszowskiego twórczości wybitnych pisarzy polskich. 
- propagowanie piękna sztuki, literatury
- upowszechnianie czytelnictwa 
- doskonalenie umiejętności artystycznych młodzieży w zakresie literatury,plastyki, fotografii,
- promowanie uczniów zdolnych z terenu Powiatu Wieruszowskiego,
- rozwijanie pasji artystycznych
- rozwijanie pasji lektury i chęci poznawania sylwetek pisarzy polskich
- popularyzacja twórczości pisarzy

III. ZAŁOŻENIA ORGANIZACYJNE:
Konkurs kierowany jest do młodzieży szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych z terenu Powiatu Wieruszowskiego.
Konkurs rozstrzygany będzie w czterech kategoriach wiekowych:
- klasa 1-3 szkoły podstawowej
- klasy 4-6 szkoły podstawowej
- klasa 7-8 szkoły podstawowej i gimnazjum
- szkoły ponadgimnazjalne

IV. ZASADY KONKURSU:
Prace konkursowe mogą być wykonane w dowolnej technice plastycznej (bez użycia materiałów sypkich) w formacie A3 lub większym.
Każda praca powinna być opatrzona metryczką zawierającą następujące dane:
- Imię i nazwisko oraz wiek autora,
- Adres placówki zgłaszającej pracę lub adres prywatny, numer telefonu, adres e-mail
- Imię i nazwisko nauczyciela, instruktora pod kierunkiem, którego praca została wykonana.
Każdy z uczniów może przekazać tylko jedną pracę. Prace nadesłane na konkurs przechodzą na własność organizatora.
Dana szkoła może złożyć do Konkursu dowolną ilość prac. Prace muszą mieć charakter indywidualny. Wszystkie prace powinny być przygotowane samodzielnie z poszanowaniem zasad praw autorskich.

V. ZGŁOSZENIA I TERMINY:
Przysłanie lub złożenie pracy konkursowej (przygotowanej w wybranej przez ucznia kategorii) jest równoznaczne ze zgłoszeniem uczestnictwa w Powiatowym Konkursie Plastycznym „Portrety Pisarzy Polskich”. 
Do pracy należy dołączyć, stanowiącą załącznik do niniejszego regulaminu, kartę zgłoszenia:wypełnioną indywidualnie – dla każdego zgłaszającego swoją pracę. 
Wypełnienie karty zgłoszenia oznacza zarazem akceptację niniejszego regulaminu Powiatowego Konkursu Plastycznego ''Portrety Pisarzy Polskich''.
Prace wraz z kartą zgłoszenia można wysyłać lub składać:
Gminna Biblioteka Publiczna
ul. Klonowska 8 
98-360 Lututów
Termin dostarczenia prac upływa
03 marca 2019 r. (w przypadku wysyłki decyduje data stemplapocztowego).

VI. OCENA I NAGRODY:
Prace konkursowe oceniać będzie powołana przez organizatora komisja konkursowa, która wyłoni zwycięzców Konkursu. 
Do członków jury (komisji konkursowej) należeć też będzie decyzja we wszelkich kwestiach spornych, również dotyczących interpretacji niniejszego regulaminu.
Wyniki Konkursu oraz informacje dotyczące terminu uroczystości wręczenia nagród zostaną zamieszczone na stronie internetowej organizatora www.lututowgmina.pl, www.powiat-wieruszowski.pl
Rozstrzygnięcie Konkursu nastąpi w marcu 2019 roku. O wynikach konkursu, terminie i miejscu wręczenia nagród wszyscy uczestnicy oraz ich opiekunowie zostaną powiadomieni w marcu 2019 roku (zwycięzcy Konkursu wraz z opiekunami otrzymają zaproszenia na uroczystą wystawę , która odbędzie się w marcu 2019 roku).

Nagrody:
Dla zwycięzców konkursu „Portrety pisarzy polskich” przewidziano nagrodyrzeczowe oraz dyplomy.

Informacje dodatkowe:
Organizatorzy nie zwracają nadesłanych (złożonych) prac konkursowych 
Dodatkowych informacji o konkursie udzielają pracownicy biblioteki
kontakt pod adresem: 
tel. 43 8714171 
gbplututow@op.pl
Regulaminy i karty zgłoszeń do pobrania na stronie internetowej www. lututowgmina.pl, www.powiat-wieruszowski.pl

INFORMACJE OGÓLNE:
Nadesłanie prac na Konkurs jest jednoznaczne z akceptacją warunków regulaminu, zgodą na publikacje danych osobowych (zamieszczenie listy laureatów na stronach internetowych, w prasie), prezentacją pracy w formie fotografii w materiałach reklamowych, prasie i na stronach internetowych.
Autor pracy przenosi na Organizatora Konkursu całość autorskich praw majątkowych nieodpłatnie, w tym możliwość eksploatacji pracy w następujących formach: wystawa, rozpowszechnianie na nośniku elektronicznym.

Młodsi laureaci konkursu "Spodobała mi się ta książka"

W Konkursie Powiatowym na recenzję książki, ogłoszonym przez nasze LO w związku z obchodami Święta Patrona Szkoły i Dnia Humanisty, udział wzięli, oprócz Licealistów, również uczniowie szkół podstawowych i gimnazjów z terenu powiatu wieruszowskiego. Laureatami tej kategorii zostali: Marcina Szandała ze Szkoły Podstawowej nr 3 w Wieruszowie (miejsce), Kacper Kaleta ze Szkoły Podstawowej w Galewicach (II miejsce) oraz Amelia Mączka ze Szkoły Podstawowej w Mieleszynie (III miejsce). Serdecznie gratulujemy! I mamy nadzieję, że jeszcze nie raz zechcecie wziąć udział w konkursach organizowanych przez wieruszowskie LO. Poniżej prezentujemy wygrane prace.

I miejsce - Marcin Szandała z SP nr 3 w Wieruszowie (recenzja FUTU.RE)

Dmitrij Głuchowski znany głównie ze świetnie przyjętej również poza granicami jego ojczystej ziemi – Rosji – serii powieści „Metro”, jest jednym z najbardziej popularnych współczesnych pisarzy science fiction.

W roku 2013 spod jego pióra wychodzi FUTU.RE, dojrzała powieść w ciekawy sposób traktująca o dylematach moralnych ludzkości związanych z życiem i śmiercią czy wyborach między uczuciem a możliwością awansu społecznego.

Świat przedstawiony w powieści to mroczna, paranaukowa fantastyka. W czasach odległych od nas o kilkaset lat żyją ludzie, którzy z pomocą farmacji i medycyny potrafią zahamować proces starzenia, chronić się przed śmiercią. Pomimo że sama idea nieśmiertelności wydaje się wspaniała, to autor już w pierwszych rozdziałach ukazuje brutalność, nienawiść, zło, które są nieodzowną częścią ludzkiej egzystencji. Zatrważające przeludnienie, masowa produkcja kompozytu, który zastępuje każdy dotychczas używany surowiec i, co najgorsze, obrzydliwy wybór, który ludziom dały rządy Europy. Skoro ludzi jest za dużo, z wysiłkiem mieszczą się w nieprawdopodobnie wielkich wieżowcach, postawiono im ultimatum: możliwość posiadania i wychowania potomka lub nieśmiertelność.

Ogromne wieżowce, w których wnętrzach zaledwie jedno piętro zajmują dawne wieżowce, świątynie, gmachy –  zachwycają. Rozmach i sznyt, z jakimi autor konstruuje kolejne metropolie na kartach powieści, zapierają dech w piersiach.

Oprócz interesującej fabuły Głuchowski daje czytelnikowi do zrozumienia, że świat, w którym toczy się akcja, to antyutopia, a nawet postapokalipsa, do której Rosjanin przyzwyczaił nas poprzednimi książkami. Upadek moralny, absurd i zepsucie możemy obserwować przez zdecydowaną większość naszej lektury.

Ludzie, którzy przekonani są o swej wieczności, stracili motywację do działania. Ogromną część prac zaczęły wykonywać roboty, a ostatnie godne podziwu dzieła sztuki powstały w aktualnych nam czasach. Autor stara się powiązać obawę przed śmiercią z kreatywnością, chęcią zapisania się w historii. Skoro ludzie mają nieskończenie wiele czasu, nawet sprawy pilne odkładają na później.

Ciekawie został poruszony temat religii. W obliczu odkrycia leku na nieśmiertelność, prawie wszystkie światowe wspólnoty wyznaniowe upadły, zostały sprowadzone do niewielkich sekt. Świątynie zaadaptowano do innych celów, bo społeczeństwo nie musiało przejmować się widmem nadchodzącej śmierci – a co za tym idzie, kary lub nagrody w postaci Raju.

Niesamowicie celnie autor punktuje zachowania elit politycznych i „możnych” tego świata, zastanawiając się nad ich postępowaniem, możemy odnaleźć alegorie współczesnych nam polityków. Okropny egoizm, korupcja, zakłamywanie rzeczywistości i wykorzystanie ludzi jak pionków w partii szachów to tylko przedsmak tego, co zauważamy, pochylając się nad niektórymi rozdziałami. Pisarz z pogardą odnosi się do wszechobecnego dziś hedonizmu, wskazując, że taka postawa prowadzi do moralnego upadku społeczeństwa.

Główny bohater, odebrany rodzicom jako dziecko, indoktrynowany i chowany na bezwzględnego żołnierza w specjalnie przeznaczonym do tego internacie, jest członkiem Falangi – rządowej bojówki mającej za zadanie kontrolę i rozwiązywanie problemów z panującym przeludnieniem. Skazuje na śmierć rodziców niepokornych wobec władzy. W świecie FUTU.RE jest to wyjątkowo okrutne, bo umierają oni na zwykłe choroby, zupełnie naturalnie, podczas gdy w ich otoczeniu wszyscy pozostają młodzi i piękni.

W powieści nie zabrakło wątku romantycznego. Podczas wykonywania swoich obowiązków mężczyzna natrafia na dziewczynę, która konsekwentnie poddaje w wątpliwość poglądy i wartości, niejako siłą wpojone mężczyźnie. Maska Apollina, którą bohater nosi, jak każdy żołnierz Falangi, symbolizuje tak naprawdę, że ludzie pomimo ról, które nakazuje odgrywać życie, wewnątrz wciąż potrafią wykazywać się dobrem, co jest podstawą człowieczeństwa.

Jako żołnierzowi rządowej bojówki nie wolno mu się wiązać z kobietami. Niewinna w jego oczach istota, której darował życie, irytuje go, fascynuje, nie pozwala w nocy zmrużyć oczu. Bohater znajduje się przez chwilę na granicy obłędu, w końcu uczucia i bliskie relacje międzyludzkie nie są mu obce, a jego myśli zajmuje wciąż jedna, nieznana dziewczyna.

Wartka, zwalniająca tylko momentami, akcja, połączenie logicznego ciągu przyczynowo-skutkowego i zwykłego przypadku powodują, że trudno oderwać się od powieści. Osobiście przeczytałem ją „jednym tchem”.

Chwilowa przewidywalność i miejscami rozciągana w czasie historia, to jedyne, co może się nie podobać. Autor doskonale ukazuje wpływ jednostki na otaczający ją świat – z pozoru niewielki, jednak przy odrobinie szczęścia i ogromnym samozaparciu człowiek potrafi wyłamywać się poza schematy i pokonywać przeciwności losu.

Głuchowski pozostawia nas z wieloma pytaniami, na które powinien każdy odpowiedzieć sobie sam. Gwarantuję, że uważny czytelnik po przeczytaniu tej książki na niektóre aspekty życia nie spojrzy już tak samo. Lektura umoralnia w niemal niezauważalny sposób, czasami czerpiąc w sposób humorystyczny z innych dzieł kultury popularnej (nawet z „Gwiezdnych wojen”!).

Uważam, że to najbardziej kompletna powieść, jaka wyszła spod pióra Dmitrija Głuchowskiego. Choć mniej przebojowa i rewolucyjna niż popularne „Metro”, to jest to pozycja obowiązkowa dla każdego fana powieści science fiction.

II miejsce - Kacper Kaleta z SP w Galewicach (recenzja "Wieku krwi")

„Wiek krwi” to fascynująca opowieść o krwawej historii dwudziestego wieku. Pozycja powstawała 5 lat, a gdy trafiła do sprzedaży, od razu zdobyła ogromną popularność. Jej autorem jest popularyzator historii, Bogusław Wołoszański.

Książka  w bardzo ciekawy sposób przedstawia dzieje świata od pierwszej wojny światowej, przez drugą aż do  upadku  Związku Radzieckiego. Podzielona jest na 24 rozdziały. Każdy z nich poświęcony został innemu zagadnieniu. Ponieważ dzieło ma szerokie ramy czasowe, to i wydarzenia, które są w nim poruszane, cechuje różnorodność.

Historię rozpoczyna opis zamachu na arcyksięcia Ferdynanda, którego skutkiem był wybuch I wojny światowej. Same działania wojenne są przedstawione dość pobieżnie. Autor skupia się raczej na zabiegach dyplomatycznych podejmowanych w czasie wojny i krótko po niej.

Następnie Wołoszański przenosi nas do Rosji, gdzie komuniści pod wodzą Włodzimierza Lenina właśnie zdobywają władzę. Poznajemy korzenie ich zbrodniczych rządów, by za chwilę znowu zmienić miejsce akcji. Tym razem wkraczamy do odrodzonej Polski.  Właśnie trwa walka Polaków z komunistami, którzy chcą rozszerzyć rewolucję na zachód – najpierw na Polskę, potem na całą Europę. Jak wszyscy wiemy, ratuje nas „cud nad Wisłą”. Czy to jednak na pewno był cud, czy może geniusz dowódców? Odpowiedź autora jest jednoznaczna, ale aby ją poznać, trzeba sięgnąć do książki.

Właśnie w taki nietypowy sposób historyk przedstawia dzieje świata. Sięga po wydarzenie, nie opisuje go jednak ze znanej strony, lecz wyciąga jego nieznane aspekty. Pokazuje konsekwencje wydarzeń i wielokrotnie zadaje pytania, których nie pozostawia bez odpowiedzi. Te jednak najczęściej są nieoczywiste, wręcz nieprawdopodobne, ale, co ważne, autor zawsze dostarcza dowodów na poparcie swojej tezy.

Uważam, że to w tym należy dopatrywać się powodu niezaprzeczalnego sukcesu książki. Autor swoimi prostymi, ale konkretnymi i ciekawymi opisami wciąga czytelnika w meandry historii, trzymając nas jednak cały czas w napięciu, co powoduje, że momentami „Wiek krwi” czyta się jak świetny kryminał.

Co mnie osobiście bardzo cieszy, autor, obok powszechnie znanych i często opisywanych wydarzeń jak pierwsza czy druga wojna światowa, nie zapomniał o zdarzeniach późniejszych, które często bywają traktowane po macoszemu. Odnoszę nawet wrażenia, że to właśnie część poświęcona zimnej wojnie jest napisana najlepiej, być może dlatego, że jest najbardziej tajemnicza i nieznana. Z tych niezwykłych lat autor wybrał między innymi wojnę w Korei czy blokadę Kuby. Wspomina też o wielu innych wydarzeniach tamtego okresu, podkreślając, że każde z nich mogło doprowadzić do globalnej wojny atomowej, która zniszczyłaby ludzkość. Szczególnie w ostatnim rozdziale przypomina czytelnikom, że takie niebezpieczeństwo nadal istnieje. Podkreśla w ten sposób, jak bardzo historia ma wpływ na współczesność.

Warto dodać, że w książce obok wydarzeń neutralnych, a czasem nawet śmiesznych, autor wymienia wydarzenia trudne, niejednoznaczne i tragiczne. Jak sam tytuł wskazuje, wiek dwudziesty był wiekiem krwi i bólu, w którym nie brakowało zbrodni i wielkich tragedii. Wołoszański opisuje je i szuka ich przyczyn, a także wyjaśnia, jak można byłoby ich uniknąć.

Moim zdaniem, jest to jedna z najważniejszych zalet książki. Autor nie opisuje historii jako czegoś jednoznacznego i odległego, ale przedstawia ją jako coś, co ma wpływ na nas wszystkich i jasno sugeruje, że powinniśmy wyciągnąć z niej wnioski. Wśród innych zalet lektury należy wymienić wartką narrację i bardzo przejrzyste, wciągające opisy.

„Wiek krwi” to świetna książka. Jednak z pewnością nie wszyscy będą nią zainteresowani. Wyraźnie widać, że jej grupą docelową są osoby interesujące się historią. Za to ci, którzy po nią sięgną, nie będą mogli oderwać się od czytania, bo Bogusław Wołoszański, jak nikt inny potrafi wciągnąć w wir wydarzeń krwawej, ale jakże fascynującej historii dwudziestego wieku.

III miejsce - Amelia Mączka z SP w Mieleszynie (recenzja "Kamieni na szaniec")

Dzień, w którym sięgnęłam po książkę pt. „Kamienie na szaniec” Aleksandra Kamińskiego pamiętam jakby to wydarzyło się kilka dni temu. Sięgnęłam po nią z polecenia cioci, mamy, babci, które czytały ją kilkanaście lat temu i do dziś są nią zachwycone. – „Nie zawiedziesz się”- słyszałam od każdej z nich, dlatego postanowiłam to sprawdzić. Jest to powieść dokumentalna czy też inaczej dokument, któremu nadano formę powieści, co dodatkowo skłoniło mnie do jej przeczytania. Książka objętościowo nie jest duża, co powinno zachęcić każdego kto nie lubi spędzać wielu godzin na czytaniu. Swoją fabułą o życiu młodych ludzi w czasie drugiej wojny światowej przyciąga nawet największych wrogów książek. Warto zaznaczyć, że na jej podstawie powstał również film, o tym samym tytule.                                       ‘          

Aleksander Kamiński to osoba zasłużona ojczyźnie. Znany jako działacz harcerski, pedagog czy twórca zuchów. Był jednym z organizatorów Szarych Szeregów. Stał na czele Organizacji Małego Sabotażu „Wawer”. Swoje powieści i opowiadania kierował głównie do młodzieży. Sposób, w jakim pisze sprawia, że jest jedyny w swoim rodzaju, gdyż wszystko opiera na faktach , nie ma przesadzania i elementów fantastycznych. Język, którego używa jest przejrzysty, prosty w odbiorze, dlatego jego dzieła nie tracą na popularności.   Na powstanie „Kamieni na szaniec” złożyły się dwie przyczyny: wydarzenia pod Arsenałem  i późniejsze wydanie wspomnień Zośki. Kamiński postanowił uwiecznić te wydarzenia w tym historycznym dziele. A jego głównym źródłem informacji był dziennik Zośki czyli Tadeusza Zawadzkiego oraz korzystał również z bezpośredniej relacji świadków i uczestników tamtejszych zdarzeń. Ciekawostką jest tytuł, który pełni skróconą wersję cytatu z wiersza Juliusza Słowackiego „Kamienie przez Boga rzucane na szaniec”                                               

Akcja odbywa się na terenach okupowanej Warszawy, zaczyna się w czerwcu   1939 roku i trwa do 20 sierpnia 1943 roku. Znaczną rolę odgrywają konkretne daty. Niemal każdy rozdział zaczyna się od określenia czasu, w jakim wydarzenia mają miejsce. Książka opowiada o życiu chłopców w czasie okupacji niemieckiej, pełnej reżimu, przemocy, terroru. Chłopcy rezygnują z większości swoich marzeń i wstępują w szeregi różnego typu organizacji niepodległościowych. Tam służą w obronie ojczyzny, angażując się i wdrażając nowe pomysły. Biorą udział w akcjach niejednokrotnie  narażając życie swoje ,jak i swoich bliskich. Przy tym dbają o przyjaźń, życzliwość, pomagają innym ludziom. Zmagają się  z różnymi przeciwnościami losu. Cała fabuła oparta jest na postawie patriotycznej  i wypełnianiu osobistych wartości życiowych. Jednym słowem mówiąc, jest to opowieść o ideałach braterstwa i służby, o ludziach, którzy potrafią pięknie żyć i pięknie umierać.                                      

Temat i treść książki jest bardzo oryginalna. Wydarzenia są opisane szczegółowo co uzupełniło moją wiedzę na niektóre tematy historyczne. Język jest prosty, dlatego przyjemnie się to czyta. Każdy rozdział trzyma w napięciu i ciężko się od niego oderwać . Samą fabułą jestem bardzo wzruszona, dała mi dużo do myślenia.  Uświadomiła mi, że najważniejsza jest ciężka praca nad sobą i skromność, z którymi można dużo osiągnąć. Udowodniła mi, że chcieć znaczy móc i nie ma rzeczy niemożliwych do osiągnięcia, trzeba tylko twardo stąpać po ziemi i starać się być dobrym człowiekiem. Cała historia pomogła mi docenić szczęście, które większość młodych ludzi uważa za coś normalnego, życie w wolnym, demokratycznym państwie. Niegdyś ogromne marzenie wszystkich Polaków.                                                                              .         

„Kamienie na szaniec” to jedna z najlepszych książek, jakie do tej pory przeczytałam  i na pewno do niej powrócę. Uważam, że takie lektury są ponadczasowe i bardzo zmieniają nastawienie do życia, ludzi. Uczą cieszyć się z małych rzeczy. Każdy z nas powinien mieć możliwość po nie sięgnąć, aby wśród ludzi nie było tyle nienawiści i zazdrości.

"Copernicus" zaprasza do lektury

Czytanie wzbogaca - to fakt. Ale wiemy również doskonale, że nie wszyscy mają czas lub chęci na spędzenie czasu z książką, dlatego szkolne koło pisarskie "Copernicus", dla tych właśnie osób, przygotowało idealną alternatywę. Opowiadanie ucznia klasy drugiej, które jest ciekawe, jak książka, ale znacznie krótsze. Autor pierwszej części opowiadania "Prawda" chce pozostać anonimowy, ale mamy nadzieję, że z czasem zmieni zdanie.

"Prawda" cz.1

"Głośne echo kroków niosło się korytarzami starego zamku, którego pradawne mury pamiętają jeszcze czasy Napoleona. Wysoka, chuda postać odziana w czerń, podążała pośpiesznie korytarzami kierując się do biblioteki, która znajdowała się na końcu zamczyska. Przez ogromne okiennice wpadało do środka jasne światło księżyca, którego blask rozświetlał każdy kąt. Nowo przybyły wydawał się być czymś naprawdę zdenerwowany, jego przyśpieszony oddech zostawiał w powietrzu kłęby pary, która unosiła się powoli ku górze. Po pięciu minutach szybkiej wędrówki, nieznajomy znalazł się przed ogromnymi dębowymi drzwiami ze złotą klamką. Nieznajomy wykonał głęboki wdech i otworzył wielkie drzwi.

Biblioteka była ogromna. Przy każdej ścianie znajdował się regał, który sięgał od ziemi aż do sufitu. Na każdym regale stało wiele setek starych, skórzanych ksiąg. Niepodważalnie był to najokazalszy zbiór ksiąg na świecie. W samym środku ogromnego pokoju znajdował się prostokątny stół przykryty stertą przeróżnych papierów oraz przy najbardziej oddalonym krańcu stołu stał duży skórzany fotel. Przy stole stało dwóch strażników, których oczy jarzyły się szkarłatem, ich wyrazy twarzy mówiły tylko tyle, że jeszcze jeden krok a wchodzący może się pożegnać ze swoim sercem. Nagle zza regału wyłoniła się nowa postać, ktoś, kogo każda istota nadnaturalna zna i boi się najbardziej na świecie.

- Witaj Cameron.- Przywitał się gość i zdjął kaptur uwalniając burzę długich, srebrnych włosów. Jego oczy były barwy dorodnej śliwki, skóra była w kolorze mleka migdałowego, natomiast jego usta wydawały się być wysuszone i dziwnie popękane. Mężczyzna zza regału odłożył książkę i stanął naprzeciw nowo przybyłego. Jego włosy były w kolorze ciemnego karmelu, oczy były w kolorze letniego nieba, a skóra była jasna i w świetle świec wydawała się delikatnie popękana.

-Witaj Salvatorze, co sprowadza Cię tutaj w tą, jakże piękną i gwieździstą noc?- Zapytał z kpiną w głosie Cameron.

-Problemy, Cameron i to ogromne, wiesz, że nigdy bym z własnej woli nie zakłócał twojego spokoju, ale to bardzo pilna sprawa.

Salvator wydawał się być bardzo zdenerwowany, nawet jego stare dłonie trzęsły się okropnie, co nie umknęło uwadze Camerona.

-Co może być tak pilnego? Dzisiejsza noc jest dla mnie bardzo ważna i najgorsze co może się zdarzyć to to, że ktoś przeszkodzi mi w corocznym katalogowaniu ksiąg!- Oburzył się Cameron i usiadł na dużym, skórzanym fotelu przy drugim końcu stołu. Salvator nie ruszył się ani
o milimetr, stał wpatrując się w świecę, jego wyraz twarzy nie zdradzał żadnych emocji. Wiedział, że reakcja Camerona może być dla niego zgubna i nie obędzie się bez obrażeń, ale musi mu o tym powiedzieć.

-Allera była widziana w Moskwie - Twarz Camerona momentalnie zmieniła się w kamień, w ciągu sekundy w jego oczach można było zauważyć tysiące uczuć na raz. Salvator chciał dodać coś jeszcze, ale Cameron był szybszy. Z prędkością spadającej gwiazdy podbiegł do Salvatora, złapał za jego szyję i rzucił nim z niewyobrażalną prędkością i siłą w regał stojący na samym końcu biblioteki.

Salvator uderzył tak mocno, że wbił się w pradawny mur zamku. Siła uderzenia poruszyła całą budowlą. Wszystko wydawało się trwać mniej niż sekundę, a Cameron nie wydawał się być tym wcale poruszony. Salvator z ogromnym bólem wygrzebał się z gruzów cegieł i drewna, stanął przed Cameronem z kamiennym wyrazem twarzy, mimo ogromnego bólu nie zdobył się na okazywanie emocji.

-Nie było o niej słychać od dwustu lat, więc daj mi jakiś dowód na to, że ona wróciła.- Cameron znów usiadł na swoim fotelu, ale nie był już tym spokojnym mężczyzną, biła od niego aura strachu.

-Veronica opuściła Paryż, najprawdopodobniej kieruje się do Los Angeles, do Marii- Salvator spojrzał w oczy Camerona i zamiast błękitu ujrzał czerń.

-Wezwij Ravenę, Denowa i Juliana, bez swoich przyjaciół nie zacznę działać - powiedział i spojrzał na Salvatora. Ten tylko kiwnął głową i szybko opuścił bibliotekę."

-drugoklasista z koła pisarskiego "Copernicus"

Nagrodzone recenzje książek w konkursie powiatowym

W Konkursie Powiatowym na recenzję książki pt.  "Spodobała mi się ta książka”, ogłoszonym przez nasze LO w związku z obchodami Święta Patrona Szkoły i Dnia Humanisty,  udział wzięli uczniowie szkół podstawowych i gimnazjów z terenu powiatu wieruszowskiego oraz uczniowie Liceum Ogólnokształcącego. Poniżej prezentujemy recenzje laureatów w kategorii Liceum Ogólnokształcące. Lada dzień opublikujemy również zwycięskie recenzje naszych młodszych kolegów i koleżanek. Jeszcze raz gratulujemy!

I miejsce - Emilia Hanc z klasy 2B (recenzja książki "Hopeless")

Emilia Hanc klasa IIb LO

Recenzja książki „Hopeless"

   Słowo „hopeless” w tłumaczeniu z języka angielskiego to „pozbawiona nadziei”, „beznadziejna”, jednak tytuł ma nie wiele wspólnego z opisem książki autorstwa Colleen Hoover. Pozycja ta ukazała się w 2013 roku, a tytułem „Hopeless" autorka udowodniła, że czasami, aby pojąć prawdziwy sens słów, należy zmienić punkt widzenia.

   Sky to przeciętna siedemnastolatka mieszkająca z adopcyjną matką, zagorzałą przeciwniczką technologii. Jedynym kontaktem ze światem jest jej najlepsza i jedyna przyjaciółka Six. Po latach nauki w domu Sky decyduje się na edukację w szkole, gdzie jak się okazuje, wszyscy ją znają, chociaż ona nie zna nikogo. Wkrótce spotyka Holdera, który dorównuje jej złą reputacją, przez co dziewczyna na początku ich znajomości nie chce mieć z nim nic wspólnego. Holder jest jednak jedynym chłopakiem, przy którym Sky coś czuje. Z czasem zbliżają się do siebie i okazuje się, że chłopak wie o niej więcej, niż ona sama. Prawda wywróci życie Sky do góry nogami. Czy wyjdzie jej to na dobre? Podobno najgorsza prawda jest lepsza od najdoskonalszego kłamstwa. Po tym, jak jej świat zawalił się niczym domek z kart, Sky musi odbudować go na nowo, zdecydować, kto w nim pozostanie i stanie się jego częścią, a jedyną osobą, której może zaufać, jest ona sama. „ Czasem musisz wybierać spośród samych złych opcji. Musisz zdecydować, która z nich jest najmniej zła."

   Historia Sky i Holdera została opisana w dwóch tomach „Hopeless" i  „Losing Hope". Można uznać je za dwie części, jednak są to te same wydarzenia, opisane z perspektywy każdego z nich. Moim zdaniem to bardzo fajny zabieg, opis oczami Holdera wyjaśnia wiele jego nietypowych reakcji oraz szerzej przedstawia jego historię

   Autorka poruszyła wiele ważnych tematówi i problemów młodych ludzi. Pomimo utartego schematu książek tego typu „Hopeless" jest pełna niespodziewanych zwrotów akcji. Nie jest sztuczna ani przesłodzona. Pojawiło się kilka nienaturalnych reakcji absurdalnych, mało prawdopodobnych sytuacji, jednak są to naprawdę mało istotne detale. Bardzo spodobał mi się sposób, w jaki została napisana książka. Naprawdę trudno przewidzieć, co za chwilę się wydarzy. „Hopeless" jest jak picie morskiej wody, im więcej wypijesz, tym bardziej jesteś spragniony. Czyta się ją szybko, przyjemnie i trudno się od niej oderwać.

   „Hopeless" została napisana z myślą o młodych ludziach w wieku 17-25 lat. Książka zajmuje pierwsze miejsce w rankingu moich ulubionych książek i z czystym sumieniem mogę polecić ją każdemu.

II miejsce - Maja Chałupka z klasy 3B (recenzja książki "Alicja w Krainie Zombi"

   Kilka lat temu zauważyłam jak moja znajoma wypożycza z biblioteki książkę o dość absurdalnym tytule jak dla mnie. Chodziło o "Alicję w Krainie Zombi". Znając dzieło "Alicję w Krainie Czarów " dość zbulwersował mnie tamten tytuł.

   Myślałam nieustannie o tym.  Bałam się jednak po nią sięgnąć, ponieważ uważałam, że może to być parodia mojej lektury z dzieciństwa. Na szczęście miło mnie zaskoczyła.

   Książka należy do cyklu czterech lektur z "Kronik Białego Królika ". Napisała je Gena Showalter, znana z tematyki fantasy, ciemnych mocy, magii i potworów. Pisze książki przeznaczone dla młodzieży, ale uważam, iż nawet osoby starsze znajdą coś dla siebie.

   Akcja dzieje się we współczesności. Szesnastoletnia Alicja Bell mieszka ze swoimi rodzicami i młodszą siostrą. Jednak nie są zwyczajną rodziną. Żadne z nich nie wychodzi po zmroku z domu. Ta zasada zostaje złamana jednego wieczoru. Zmienia to całe życie głównej bohaterki.

   Alicja jest pozornie zwyczajną dziewczyną, która walczy i troszczy się o swoich bliskich i przyjaciół. Ma chłopaka Cole'a, który wywraca jej życie do góry nogami. Wspólnie mają pewien sekret, o którym inni ludzie z poza kręgu nie mogą się dowiedzieć. Tym sekretem są Zombi, ale jak powiązana jest z nimi bohaterka,  musicie dowiedzieć się sami podczas czytania lektury. Może to brzmieć trochę tandetnie, te motywy były już dawno, ale uwierzcie, naprawdę warto sięgnąć po tę książkę.

   Uważam, iż autorka inspirując się tematem Zombi, zrobiła bardzo dobre posunięcie. Ten temat wydawał się oklepany po erze wampirów i wilkołaków w literaturze. Gena poradziła sobie znakomicie, zmieniając koncepcję tych potworów. Tematy zawarte w lekturze są uniwersalne. Główną rolę gra przyjaźń i miłość. Każdy znajdzie coś dla siebie. Mężczyźni znajdą fragmenty bójek i walki, a kobiety historie miłosne. Wplecione są także pytania i rozmyślania egzystencjalne.

   „Jeśli to czytasz, to jesteś bardzo podobna do mnie. Wyobcowana, inna. I jeśli jesteś gotowa na poświęcenia, to możesz dokonać przełomu w walce dobra i zła. Zadaj sonie pytanie: czemu lepiej poświęcić czas? Jeśli twoja odpowiedź brzmi: uczyć się, jak pokonać wroga zdolnego do zniszczenia wszystkiego, co jest ci drogie, to jesteś na właściwej ścieżce. Jeśli twoja odpowiedź brzmi: bawić się i czekać na koniec – to ów koniec nadejdzie szybciej, niż sobie uświadamiasz? (…) A teraz zadaj sobie drugie pytanie: jesteś gotowa oddać życie, by ocalić innych? Jeśli twoja odpowiedź jest twierdząca, to czas na trzecie pytanie. Czy zdawałaś sobie sprawę, że umieranie to jedyny sposób,  by żyć naprawdę?”

   Książkę tę czyta się bardzo lekko, co powoduje, że chce się czytać więcej i więcej.

   Podobał mi się stworzony charakter bohaterki. Nie jest typową "lalunią", która boi się pobrudzić rączki, jest silną kobietą, która wie,  o co walczy i potrafi zaryzykować życie dla innych.

   Wplecione historie poboczne nadają większej głębi lekturze. Dzięki nim bardziej zżywamy się z bohaterami.

   Myślę, że zachęciłam was do książki pt. "Alicja w Krainie Zombi". Jeżeli spodoba wam się,  to zachęcam do przeczytania kolejnych części z cyklu "Kronik Białego Królika ".

III miejsce - Katarzyna Karbowska z klasy 1A (recenzja książki "Wszystkie nasze obietnice")

          Książką, którą ostatnio przeczytałam, są  ,,Wszystkie nasze obietnice”.  Jest to jedna z wielu powieści w dorobku bestsellerowej pisarki Colleen Hoover.

          Jest to opowieść o życiu Quinn i Grahama.  Autorka przedstawiła ją w dość nietypowy sposób. Używając retrospekcji przywołuje nam dwie historie układające się w całość.    Colleen przeplata przeszłość i teraźniejszość.

         Czasy przeszłe ukazują koleje losu Quinn i Grahama, począwszy od poznania się w ich najgorszym momencie życia. Wtedy to rozstają się z dotychczasowymi partnerami. Dalsza historia łączy ich, aż wreszcie decydują się na ślub. Jednak zanim do tego dojdzie, tworzą zawartość szkatułki, którą Graham następnie podaruje ukochanej w dniu zawarcia małżeństwa.

       Przez kolejne lata ich życie zamienia się w rutynę. Każda z postaci sprawia drugiej ból. Problemy i ciągłe niespełnienie się marzenia o założeniu rodziny tak kierowały życiem bohaterów, że zaczynają się od siebie oddalać. Małżonkowie tracą wiarę w swój  związek.

      Czy relacja Quinn i Grahama przetrwa? Czy otworzą tajemniczą szkatułkę? I co się w niej znajduje?

      Niewątpliwą zaletą  tej książki jest ukazanie rzeczywistości w sposób niekonwencjonalny. Wiele dialogów sprawia, że  powieść czyta się szybko i akcja wciąga każdego czytelnika. Kolejnym atrybutem tej pozycji jest emocjonalność. Autorka zawładnęła mym sercem i rozbiła na tysiąc kawałków.

      Uważam, że powieść jest godna polecenia. ,,Wszystkie nasze obietnice”  powinni przeczytać  nie tyko wielbiciele twórczości Colleen. Jest to książka dla tych, którzy chcą sobie odpowiedzieć na pytanie ,,Czy każdy związek można uratować”.

Święto utalentowanych uczniów "Kopernika"

Tegoroczne Święto Patrona Szkoły, któremu towarzyszyły obchody Dnia Humanisty, zdecydowanie potwierdziło fakt, że do Liceum Ogólnokształcącego w Wieruszowie uczęszcza wielu kreatywnych i utalentowanych uczniów. Uroczysta akademia stała się tym razem okazją nie tylko do wyróżnienia i pogratulowania naszym licealistom dotychczasowych osiągnięć, ale również do zaprezentowania ich intrygujących umiejętności.

Czytaj dalej..

            Szkolna akademia na sali gimnastycznej rozpoczęła się od wyróżnienia dziesięciu Licealistów z  najlepszymi wynikami w nauce. Dyrektor Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Wieruszowie - Włodzimierz Matyja i Wicestarosta Wieruszowski - Stefan Pietras nagrodzili i pogratulowali: Małgorzacie Winkowskiej, Michałowi Pietrzakowi, Dajanie Dębskiej, Martynie Janusz, Sandrze Mizerce, Katarzynie Karbowskiej, Patrycji Tomczyk, Katarzynie Figiel, Marlenie Misiek i Olimpii Rosińskiej. Liczną grupę uczniów LO wyróżniono również za vlogowe sukcesy w "Projekcie 100" (czyli "100 fotografii mieszkańców, słynnych obiektów i zjawisk powiatu wieruszowskiego na 100-lecie Niepodległości Polski"), za zaangażowanie w akcję "Szlachetna Paczka", a także za sukcesy sportowe (5. miejsce dziewcząt w województwie w tenisie stołowym) i literackie. Co ważne, w tym roku nagrody za udział w konkursach otrzymali również nasi młodsi koledzy i koleżanki - ze szkół podstawowych i gimnazjalnych z terenu powiatu wieruszowskiego, będący jednocześnie gośćmi szkolnej uroczystości.

            W Konkursie Powiatowym na recenzję książki pt.  "Spodobała mi się ta książka”, ogłoszonym przez wieruszowskie LO w związku ze zbliżającym się Świętem Patrona Szkoły i Dniem Humanisty,  udział wzięło 12 uczniów szkół podstawowych i gimnazjów z terenu powiatu wieruszowskiego oraz 7 uczniów z Liceum Ogólnokształcącego. Wśród recenzowanych książek znalazły się powieści fantasy, książki historyczne, obyczajowe, postapokaliptyczne, a także lektury szkolne, których walory podkreślali autorzy recenzji.

            W kategorii szkół podstawowych i gimnazjów nagrody otrzymali:

I miejsce - uczeń klasy III Gimnazjum w Szkole Podstawowej nr 3 w Wieruszowie – Marcin Szandała;

II miejsce - uczeń klasy VIII Szkoły Podstawowej w Galewicach – Kacper Kaleta;

III miejsce - uczennica klasy VIII Szkoły Podstawowej w Mieleszynie – Amelia Mączka.

            W kategorii Liceum Ogólnokształcącego wyróżniono:

I  miejsce - uczennica klasy IIB -  Emilia Hanc

II miejsce - uczennica klasy IIIB -  Maja Chałupka

III miejsce - uczennica klasy  IA - Katarzyna Karbowska.

            Nagrody ufundowało Starostwo Powiatowe w Wieruszowie a wręczyli je: pani Maria Woźniak - koordynator konkursu oraz Wicestarosta Wieruszowski - Stefan Pietras. Laureatom gratulujemy a w przypadku młodszych kolegów i koleżanek mamy nadzieję, że to nie ostatni konkurs organizowany przez wieruszowskie LO, w jakim zdecydujecie się wziąć udział. Zachęcamy do odwiedzania strony szkoły oraz naszego profilu na facebook'u (facebook.com/zsowieruszow/), na których znajdziecie nie tylko bogate galerie zdjęć, ale również wyróżnione recenzje.

            Szkolne Święto Patrona Szkoły nie byłoby tak uroczyste, gdyby nie obecność najważniejszej postaci w tym dniu - Mikołaja Kopernika. Patron wieruszowskiego LO przypomniał w swoim wystąpieniu, najistotniejsze fakty z życiorysu, w tym oczywiście swe najwybitniejsze osiągnięcia. Mikołaj Kopernik, będąc znawcą wielu dziedzin nauki, udowodnił nam po raz kolejny, że jest niemalże dla każdego wzorem do naśladowania.

            Świętując urodziny Mikołaja Kopernika, mogliśmy podziwiać tym razem nie tylko jego umiejętności, ale również umiejętności utalentowanych uczniów szkoły jego imienia. Swoje zdolności wokalne zaprezentowały: Maja Chałupka, Grażyna Mizgała, Julia Dębiak, Weronika Sanca oraz Zofia Kania. Umiejętnościami sportowymi zaintrygował całą społeczność LO Miłosz Pazek z klasy IB,  który w dyscyplinie Freestyle Football zajął 3.miejsce na Mistrzostwach Polski juniorów, 4.miejsce w rywalizacji międzynarodowej i 7.miejsce na Mistrzostwach Polski w kategorii U18. Talentem tanecznym pochwalili się uczniowie klasy IA, IB, IIB i IIIA. W tym dniu mieliśmy również okazję do podziwiania zdolności aktorskich uczniów klasy humanistycznej - IIB, którzy odegrali dla nas fragmenty sztuki "Romeo i Julia". Uczennice klasy IA i IB zaprezentowały zsynchronizowany aerobik a Julia Kubiś z klasy IA, chcąc się pochwalić zdolnościami plastycznymi, wręczyła Dyrektorowi Szkoły - Włodzimierzowi Matyji portret Mikołaja Kopernika.

            Do uroczystego wystąpienia potwierdzającego, że wieruszowski "Kopernik" to "kuźnia talentów", miała również okazję absolwentka LO z roku 1960 - dr Jadwiga Tomalkiewicz. Pani Jadwiga Tomalkiewicz, absolwentka LO i wykładowca Uniwersytetu Warszawskiego, jest również znaną wśród mieszkańców powiatu wieruszowskiego poetką, która w swym najnowszym tomiku poezji pt. "...moja szkoła... wieruszowskie Liceum" wspomina swą dawną placówkę i wciąż ciepło o niej mówi. Piękne słowa o przyjaźniach zawieranych w murach szkoły i uczniach, którzy się w niej obecnie kształcą stały się w tak uroczystym dniu niezapomnianym akcentem.

            "Jestem szczęśliwy i niezmiernie dumny, że mogłem uczestniczyć w tej uroczystości. Wasza szkoła to rzeczywiście kuźnia talentów, w której chce się przebywać i kształcić. Całej społeczności wieruszowskiego LO gratuluję uzyskania Brązowej Tarczy w rankingu "Perspektyw" i życzę jednocześnie, aby kolejna była co najmniej srebrna!" - te wypowiedziane przez samego Mikołaja Kopernika słowa, były nie tylko pięknym podsumowaniem całej uroczystości, ale również "sygnałem" do rozpoczęcia tak wyczekiwanych ferii!

 

Oprac. Andżelika Kretowicz

Fot. Weronika Semba

 

Więcej zdjęć i informacji z życia szkoły znajdziesz tutaj:

-profil szoły na facebook'u: facebook.com/zsowieruszow/

-profil szkoły na instagramie: lowier.eu

"Copernicus" porusza trudne tematy

Język nienawiści jest obecnie bardzo aktualnym i chyba najczęściej komentowanym problemem. Tego trudnego tematu zdecydowała się również podjąć uczennica klasy drugiej LO - Roksana.

"Podstawowym środkiem komunikacji werbalnej jest język mówiony..

..To dzięki niemu jesteśmy w stanie porozumiewać się ze sobą, wymieniać różnymi informacjami czy przeżyciami. Umiejętność mówienia w znacznym stopniu ułatwiła ludziom życie. Na przełomie wieków wiele języków zanikło, a na ich miejsce powstały inne, bardziej rozbudowane. Dziś szacuje się, że na całym świecie występuje około 3000 języków. Niestety, często nauczenie się jednego może przysporzyć nam niemały problem, co sprawia, że niemożliwością jest nauczyć się ich aż 3000. Z tego powodu większość ludzi postawiła na naukę języka angielskiego, który jest na tyle powszechny, że prawdopodobnie w każdym kraju jesteśmy w stanie się w nim porozumieć. Można by więc dojść do wniosku, że jest to najpopularniejszy język świata. Jest to jednak błędna opinia, ponieważ na ziemi występuje język, którym posługuje się każdy człowiek, niezależnie od pochodzenia, a mowa tu o języku nienawiści.
Na początku powinniśmy zadać sobie podstawowe pytanie: Dlaczego wszyscy używamy tego języka ? Nie będzie ze sobą uczciwy ten, kto stwierdzi, że nigdy go nie użył. Przyczyna tego zachowania może być banalnie prosta, jesteśmy tylko ludźmi. Naszym darem, a zarazem przekleństwem jest fakt, iż odczuwamy emocje. Mogą być one pozytywne, ale zazwyczaj z niewyjaśnionych powodów odczuwamy głównie te negatywne. Często przemawia przez nas zazdrość i irytacja. Zdarza się, że nasze emocje wymykają się spod kontroli, czego konsekwencje mogą być różne, począwszy od obraźliwego komentarza, kończąc na jawnym akcie agresji względem drugiej osoby. W ten sposób przyczyniamy się do popularyzowania tego języka. I choć można stwierdzić, że funkcjonował on już od pokoleń, w dzisiejszych czasach mowa nienawiści osiągnęła nowy wymiar. Szybki dostęp do internetu spowodował, że wiele osób czując się „anonimowym”, nie zważając na nic, wręcz wyżywa się na drugim człowieku. Konstruktywna krytyka przemieniła się w hejt, którego celem nie jest zwrócić komuś uwagę, a przede wszystkim urazić i upokorzyć. Oczywiście każdy człowiek ma prawo do swojej opinii, ale nie ma prawa do poniżania i obrażania innych. Nie powinno być na to przyzwolenia. Taka postawa prowadzi tylko i wyłącznie do szerzenia nienawiści wśród ludzi. Granica tolerancji takich zachowań już dawno została przekroczona. Akty przemocy, których jesteśmy świadkami, jednoznacznie na to wskazują. Sytuacja, w której się znaleźliśmy, nie jest dobra. Ludzie uważają, że wszystko mogą, bo mają do tego możliwości. Tylko czy kiedykolwiek zastanowiliśmy się, czy nasze słowa nikogo nie uraziły albo, czy nasza opinia względem kogoś była niesprawiedliwa? Wolimy nie myśleć o takich rzeczach, ponieważ nie potrafimy często przyznać się do błędów. Zaślepieni własnym egoizmem usprawiedliwiamy swoje zachowanie, wmawiając sobie, że mieliśmy rację, a nasze działanie nie było złe. Wpływ otoczenia pozwala nam tkwić w tym kłamstwie, zatajając przed nami smutną prawdę. W każdej chwili mowa nienawiści może być użyta w naszym kierunku, na co swoimi działaniami daliśmy przyzwolenie.
Widzimy problem w innych, zapominając o sobie. A przecież niewiele trzeba, by to zmienić. Oczywiście zawsze będzie nam się coś nie podobać w drugim człowieku. Oceniamy i sami jesteśmy oceniani. Jednakże nasze zastrzeżenia powinniśmy zatrzymywać dla siebie lub mówić o nich w sposób nieobraźliwy dla drugiego człowieka. Jedynie w taki sposób jesteśmy w stanie zatrzymać falę hejtu i nienawiści. Nie powinniśmy przyzwalać na szerzenie się tego języka, a pracę nad polepszeniem sytuacji powinniśmy zacząć od siebie i swojego najbliższego otoczenia."

-Roksana Trybus "Copernicus"

Tradycyjny Bal Maturalny w LO

"Na ten dzień, a właściwie na ten wieczór, czekaliśmy 3 długie lata. Wypełniliśmy ten czas nauką, umacnialiśmy koleżeńskie więzi, coraz częściej myśląc o zbliżającej się maturze. Już tylko 100 dni dzieli nas od pierwszego egzaminu maturalnego. Dzisiejszego wieczoru pragniemy jednak odłożyć wszystkie myśli, by ta noc stała się wyjątkowa i niezapomniana."- tymi słowami uczniowie klas trzecich Liceum Ogólnokształcącego im. Mikołaja Kopernika w Wieruszowie rozpoczęli jeden z najważniejszych wieczorów w ich życiu: tradycyjny Bal Maturalny. 

Czytaj dalej..

Przy tej okazji pamiętali oczywiście o podziękowaniach- dla Dyrekcji, wychowawców, nauczycieli oraz rodziców- za prawie trzy lata wspólnej nauki i wychowania. Podziękowaniami wyróżniono również zaproszonych gości, bo to m.in. dzięki ich obecności Studniówka 2019 mogła mieć aż tak uroczysty charakter. 
Podziękowania oraz życzenia pomyślności i uzyskania jak najlepszych wyników maturalnych złożyli na ręce naszych tegorocznych maturzystów: Wicestarosta Wieruszowski Stefan Pietras oraz Dyrektor ZSO- Włodzimierz Matyja. Po symbolicznym "otwarciu" Balu i zatańczeniu tradycyjnego "poloneza" rozpoczęła się tradycyjna zabawa do "białego rana", która, mamy nadzieję, będzie wspominana przez co najmniej kolejny rok!

"Spotkajmy się w bibliotece" w Nowym Roku!

Zapraszamy na premierę pierwszego noworocznego odcinka "Spotkajmy się w bibliotece". Szkolna telewizja Liceum Ogólnokształcącego w Wieruszowie ma już w swym dorobku aż pięć tego typu odcinków, realizowanych wspólnie z Miejsko - Gminną Biblioteką Publiczną w Wieruszowie. Życzymy i sobie i Wam, aby rok 2019 był jeszcze obfitszy nie tylko w recenzje książek, ale i w kolejne, wspaniałe lektury.

Czytaj dalej..

W piątym odcinku cyklu "Spotkajmy się w bibliotece" swoje ulubione tytuły polecają: Elżbieta Żłobińska - pracownik Biblioteki Pedagogicznej w Sieradzu z filią w Wieruszowie oraz Maciej Fras - uczeń Liceum Ogólnokształcącego w Wieruszowie i dziennikarz szkolnej telewizji LOWier TV.
Spotykajmy się w bibliotece cały kolejny rok 2019! 

-Opiekun szkolnej telewizji wieruszowskiego LO - Andżelika Kretowicz oraz Dyrektor MGBP w Wieruszowie - Aneta Możdżanowska

Konkurs na recenzję książki

Jeśli czytasz , bo w książkach odnajdujesz przestrzeń dla swoich oczekiwań i potrzeb, jeśli lubisz wyszukiwać te pozycje książkowe, które na długo pozostaną w Twojej pamięci – ten konkurs jest dla Ciebie!  Możesz zaprezentować swoje zdanie na temat wybranej pozycji książkowej, którą poleciłbyś innym do czytania. Nawet jeśli sięgasz po książkę sporadycznie, możesz podzielić się swoimi refleksjami,  sprawdzić się w roli recenzenta.

Czytaj więcej...

Co zrobić, żeby wziąć udział w konkursie?

Wystarczy  napisać recenzję wybranej  książki (regulamin konkursu dostępny na stronie LO – www.lowier.eu),  wysłać swoją pracę do  31. stycznia 2019 roku na podany adres                    e-mail:  lowier.eu./pl/menu2/konkurs-na-recenzje-ksiazki/ albo dostarczyć ją w wersji wydrukowanej do LO w Wieruszowie.

Dla zwycięzców przewidziane są nagrody!

"Wywiad z ciekawym człowiekiem"

Koło pisarskie "Copernicus" przedstawia tym razem "Wywiad z ciekawym człowiekiem". W roli głównej: pani Edyta Nasiadek- Stegliński- nasz nowy nauczyciel matematyki.

Wywiad

"Copernicus": Jak się czuje Pani w naszym liceum?

p.E.N.S.: W liceum wieruszowskim czuję się bardzo dobrze. Atmosfera w szkole jest przyjazna, ludzie (zarówno nauczyciele jak i uczniowie) sympatyczni.

"Copernicus": W jaki sposób spędza Pani czas wolny?

p.E.N.S.: Obecnie czasu wolnego mam niewiele. Większość swojego czasu poświęcam swoim dzieciom. Kiedy się nimi nie zajmuję, czytam książki. Kiedyś trochę rysowałam.

"Copernicus": Ulubione zajęcie..

p.E.N.S.: Zabawa z synami (układanie puzzli)

"Copernicus": Ulubiony kolor..

p.E.N.S.: Czerwony.

"Copernicus": Czy lubi Pani zwierzęta?

p.E.N.S.: Tak.

"Copernicus": Które miejsce na świecie chciałaby Pani odwiedzić?

p.E.N.S.: Rio de Janeiro z dalekich, a bliżej Paryż.

"Copernicus": Ulubiona piosenka..

p.E.N.S.: Nie mam ulubionej piosenki. Jest kilka, które bardzo lubię. Podobają mi się utwory francuskojęzyczne wykonawców, takich jak Celine Dion, Lara Fabian, Garou oraz musicale Romeo et Juliette, Bossue de Notre Dame.

"Copernicus": Które cechy ceni Pani w ludziach? 

p.E.N.S.: W ludziach cenię takie cechy jak szczerość, odwaga, chęć niesienia pomocy, poczucie humoru, zdrową ambicję. 

"Copernicus": Proszę opowiedzieć nam o Pani ogromnym zaangażowaniu w honorowe krwiodawstwo.

p.E.N.S.: Krew oddaje od prawie 20- tego roku życia. Kobiety nie mogą tego robić tak często jak mężczyźni. Kiedyś starałam się oddawać 1-2 razy w roku, gdy studiowałam. Później raz w roku. Teraz mam długą przerwę w honorowym oddawaniu krwi. Od marca tego roku mam zamiar wrócić do tego szlachetnego zajęcia. Na “moim koncie” mam oddanych ponad 6 litrów, więc otrzymałam odznakę “zasłużonego honorowego dawcy krwi”.

"Copernicus": Dziękujemy za rozmowę 😊

Awans Piotra Rudnika do okręgowego etapu Olimpiady

„Granice mojego języka są granicami mojego świata” /Ludwig Wittgenstein/

Od 30 lat uczniowie Liceum Ogólnokształcącego im. Mikołaja Kopernika  w Wieruszowie przygotowywani są z powodzeniem do: Ogólnopolskiej Olimpiady Języka Niemieckiego.

Czytaj dalej..

W minionym roku szkolnym uczeń LO Kopernik: Rudnik Piotr był siódmy w Łodzi po okręgowych eliminacjach pisemnych i ustnych OJN.

To duże osiągnięcie, zważywszy, że zakres umiejętności językowych oraz wiedzy na temat geografii, historii, literatury, kultury i polityki krajów niemieckojęzycznych (tj. Niemiec, Austrii, Szwajcarii, Lichtensteinu) nie jest objęty programem nauczania. Oznacza więc zarówno dla ucznia, jak i nauczyciela nie lada wyzwanie i dodatkową pracę.

Dlaczego to robimy?

Bo warto! Warto mierzyć się z innymi, z własnymi słabościami, dostrzegać swoje mocne strony i braki, które trzeba uzupełnić.

Bo: „Granice mojego języka są granicami mojego świata”

Bo znajomość każdego języka obcego pozwala na swobodę w poruszaniu się po krajach oraz wśród ludzi posługujących się danym językiem.

Dzięki językom obcym możemy łatwiej zrozumieć mentalność i kulturę obcokrajowców oraz stać się człowiekiem bez kompleksów.

Pamiętajmy przede wszystkim, że absolwent wyposażony w dobrą znajomość języka niemieckiego ma lepsze perspektywy na znalezienie satysfakcjonującej pracy i godnego wynagrodzenia.

Również w roku szkolnym 2018/2019 uczniowie LO Kopernik:

Patrycja Kucharska z klasy III.b, Daria Klatka z klasy II.c oraz

Piotr Rudnik z klasy III.b uczestniczyli w etapie szkolnym Olimpiady Języka Niemieckiego.  95% punktów w powyższym teście dało uczniowi PIOTROWI RUDNIKOWI (po raz trzeci w jego karierze licealisty z Kopernika) awans do etapu okręgowego, o czym informuje komitet OJN z Łodzi w poniższym piśmie.

GRATULUJEMY!!!

W dniu 11.stycznia 2018 PIOTR RUDNIK stanął do eliminacji pisemnych Okręgowej Ogólnopolskiej Olimpiady Języka Niemieckiego.

Czekamy na wyniki. Trzymamy kciuki!

 

Opracowała:

Opiekun Olimpiady Języka Niemieckiego w LO Wieruszów: mgr T. Ziemba

Konkurs!

Kto chce pojechać na profesjonalne warsztaty w szkole filmowej? To główna nagroda w X edycji konkursu dla młodzieży „Nakręć się”! Czekamy na: ETIUDY i RECENZJE inspirowane dowolnym filmem z pakietu Filmoteka Szkolna z ponad 100 najsłynniejszymi dziełami polskiego kina. 
Czas nadsyłania prac: 18 lutego 2019. Zachęcamy do niekonwencjonalnych, twórczych działań i interpretacji.
Wszelkie informacje i świetne materiały pomocnicze, jak nakręcić film, znajdziecie tutajhttps://filmowe.ceo.org.pl/nakrec
Projekt realizowany przez CEO we współpracy z Filmoteka Narodowa - Instytut Audiowizualny przy wsparciu Polski Instytut Sztuki Filmowej.

LO dla Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy

Społeczność naszego Liceum, jak co roku, zaangażowała się w akcję Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Uczniów- wolontariuszy z LO, można było spotkać na terenie powiatu wieruszowskiego nie tylko w niedzielę, ale już w piątek w naszej szkole.

Nasi uczniowie w Orszaku Trzech Króli

W tegorocznym Wieruszowskim Orszaku Trzech Króli uczestniczyli tradycyjnie nasi uczniowie. Licealiści już od wielu lat- każdego 6.stycznia- pięknie reprezentują naszą szkołę. Co roku na rynku i zawsze pod czujnym okiem opiekuna- pani Marii Jakubczyk.