//


Rada Rodziców 2019/2020

Rada Rodziców przypomina, iż składkę za rok 2019/2020 można wpłacać również na rachunek bankowy:

Rada Rodziców Liceum Ogólnokształcącego im. M. Kopernika ZSO w Wieruszowie

numer rachunku: 53 9256 0004 2609 2539 3000 0010

w tytule przelewu prosimy wpisać imię i nazwisko ucznia oraz klasę

Wysokość składki zgodnie z przyjętą uchwałą wynosi:

za pierwsze dziecko – 50,00 zł za rok;

za drugie dziecko – 25,00 zł za rok;

trzecie i kolejne dziecko – bez opłat

 DZIĘKUJEMY ZA TERMINOWE WPŁATY :)

 Jednocześnie informujemy, iż w ubiegłym roku szkolnym zebrane środki zostały przeznaczone m.in. na seanse filmowe, słodycze z okazji Mikołajek, warsztaty kulinarne, nagrody dla uczniów, usługi introligatorskie, książki.

W bieżącym roku sfinansowaliśmy nagrody konkursowe dla uczniów.

 

 Rada Rodziców Liceum Ogólnokształcącego

 im. Mikołaja Kopernika w Wieruszowie w roku szkolnym 2019/2020

 

PREZYDIUM RADY 

 

Przewodnicząca – Danuta Woś

 

Wiceprzewodnicząca – Edyta Bojko

 

Sekretarz – Iwona Kaźmierska-Małyska

 

Skarbnik – Bogusława Mora

 

KOMISJA REWIZYJNA

 

Aleksandra Bartoszek

 

Marek Barański

 

Katarzyna Błachowicz

 

Anita Górka