//


Rada Rodziców 2019/2020

Rada Rodziców przypomina, iż składkę za rok 2020/2021 można wpłacać również na rachunek bankowy:

Rada Rodziców przy Liceum Ogólnokształcącym im. M. Kopernika

numer rachunku: 47 9256 0004 2609 7329 2000 0010

w tytule przelewu prosimy wpisać imię i nazwisko ucznia oraz klasę.

Wysokość składki zgodnie z przyjętą uchwałą wynosi:

za pierwsze dziecko – 50,00 zł za rok;

za drugie dziecko – 25,00 zł za rok;

trzecie i kolejne dziecko – bez opłat

DZIĘKUJEMY ZA TERMINOWE WPŁATY 

Jednocześnie informujemy, iż w ubiegłym roku szkolnym zebrane środki zostały przeznaczone m.in. na nagrody dla uczniów, usługi introligatorskie, książki.

Rada Rodziców i Komisja Rewizyjna

przy Liceum Ogólnokształcącym im. Mikołaja Kopernika w Wieruszowie

w roku szkolnym 2020/2021

PREZYDIUM RADY

Przewodnicząca – Iwona Kaźmierska-Małyska

Wiceprzewodnicząca – Magdalena Hadryś

Sekretarz – Iwona Mazurowska Skarbnik – Magdalena Kowalczyk

KOMISJA REWIZYJNA

Danuta Woś

Agnieszka Mikołajczyk

Magdalena Zimoch

Aldona Kos