//


Nauczyciele 2019/2020

Nauczyciele w roku szkolnym 2018/2019

Przedmiot Nauczyciel
religia

o.Marcin Wrzochol

język polski

mgr Maria Woźniak

mgr Magdalena Cicha-Blewąska

mgr Andżelika Kula

wiedza o kulturze, plastyka

mgr Maria Woźniak

(lowier.maria@gmail.com)

język angielski

mgr Aleksandra Furman

mgr Urszula Kania

mgr Katarzyna Kukuła

język niemiecki

mgr Teodora Ziemba

mgr Magdalena Stachulec

język rosyjski, język francuski

mgr Lidia Sikora

historia, wiedza o społeczeństwie

mgr Jarosław Solecki

mgr Andżelika Kula

matematyka

mgr Edyta Nasiadek-Stegliński

mgr Marlena Kik

fizyka/przyroda

mgr Włodzimierz Matyja

mgr Artur Przybylski

mgr Anita Giż

chemia

mgr Ewa Stasik-Żyła

mgr Anita Giż

biologia

mgr Ewa Stasik-Żyła

geografia

mgr Anita Giż

mgr Zuzanna Wojtan

informatyka

mgr Artur Przybylski

wychowanie fizyczne

mgr Joanna Kalarus

mgr Marian Bryłka

biblioteka

mgr Magdalena Stachulec

mgr Urszula Szot

podstawy przedsiębiorczości

mgr Włodzimierz Matyja

mgr Jolanta Moska

edukacja dla bezpieczeństwa, przysposobienie obronne

mgr Marian Bryłka

pedagog szkolny

mgr Jolanta Moska