//


Dyrekcja

Dyrektor Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Wieruszowie

mgr inż. Włodzimierz Matyja

Wicedyrektor Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Wieruszowie

mgr Magdalena Stachulec