//


Rekrutacja

Zaproszenie na wydarzenie

 

OFERTA EDUKACYJNA 2021/2022

         

 

 

Ważne informacje

dla kandydatów do pierwszej klasy

Liceum Ogólnokształcącego im. Mikołaja Kopernika

w Zespole Szkół Ogólnokształcącym w Wieruszowie

na rok szkolny 2021/2022

  1. Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Kopernika w Wieruszowie   prowadzi nabór do pierwszej klasy  na rok szkolny 2021/2022 w formie elektronicznej na stronie internetowej:   

lodzkie.edu.com.pl

2.      Kandydatów obowiązuje  wniosek o przyjęcie do szkoły wygenerowany z systemu elektronicznego, który składają tylko w szkole pierwszego wyboru  od  17 maja 2021 r. do 21 czerwca 2021 r. do godz. 15.00  .

3.      Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły należy dokonać dostarczając świadectwo ukończenia szkoły podstawowej   zaświadczenie  o wynikach egzaminu ósmoklasisty w terminie od dnia 25 czerwca 2021 r. do dnia  14 lipca 2021 r. godz. 15.00.

4. Komisja rekrutacyjna podaje do publicznej wiadomości listę kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych w postępowaniu rekrutacyjnym dnia 22 lipca 2021 r.

5. Od dnia 23 lipca 2021 r. do dnia 30 lipca 2021 r. do godz. 15.00  kandydaci umieszczeni  na liście zakwalifikowanych potwierdzają wolę podjęcia nauki w wybranej szkole poprzez dostarczenie:

-     oryginału świadectwa ukończenia szkoły podstawowej

-    oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty

 -  dwie fotografie z imieniem i nazwiskiem na odwrocie,

           -  karty zdrowia,

            - kwestionariusza uzupełniającego dane kandydata przyjętego do pierwszej klasy          

              z załącznikami   (druki do pobrania)                                                                                                             

6. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych w   postępowaniu rekrutacyjnym nastąpi  w dniu 2 sierpnia 2021 r.  do godz. 14.00.

7. Uczniowie szkoły podstawowej, którzy nie zostali objęci systemem naboru elektronicznego, dokonują rejestracji samodzielnie.

8.Szkolna Komisja Rekrutacyjna może pomóc w dokonaniu tej rejestracji po zgłoszeniu się kandydata   w sekretariacie  Liceum Ogólnokształcącego im. M. Kopernika w Wieruszowie.