//


EKO-Kopernik

EKO-Kopernik czyli współpraca pomiędzy grupą kapitałową Prymas&Prymas a Liceum Ogólnokształcącym im. Mikołaja Kopernika w Wieruszowie

Zajęcia laboratoryjne w firmie MADONIS

7.lutego 2020 roku młodzież naszego LO udała się, zgodnie z wcześniej zaplanowanym harmonogramem prac, na zajęcia laboratoryjne do Centrum Badań i Rozwoju firmy Madonis. Tematem zajęć było przygotowanie kosmetyku według własnej receptury oraz pomiar wybranych parametrów fizykochemicznych takich jak lepkość i pH.

Czytaj dalej..

Najlepszym opisem tych zajęć są słowa jednego z ich uczestników, ucznia klasy IIA - Michała Pietrzaka:
"W mojej ocenie pierwsze zajęcia laboratoryjne zorganizowane przy współpracy z firmą Madonis okazały się nadzwyczajnie interesującym przedsięwzięciem i z pewnością umotywowały obecnych na warsztatach uczniów naszego liceum do dalszego rozwijania zainteresowań w kierunku biologiczno-chemicznym. Zaprezentowana przez przedstawicieli firmy metodyka i sposób pracy przy stworzeniu własnego kosmetyku pozwolił na rozeznanie się w realiach pracy w laboratorium i ukazał codzienne praktyki podejmowane przy stworzeniu nowych preparatów. Dzięki użyczonym nam urządzeniom i odczynnikom chemicznym oraz przy pomocy skrupulatnie sporządzonej instrukcji i cennych słów fachowców w tej dziedzinie mogliśmy, będąc podzieleni na dwie grupy, wytworzyć własnoręcznie wykonany żel pod prysznic, który po skończonej pracy otrzymaliśmy na pamiątkę do domu. Poznane przez nas nowe umiejętności uświadomiły nam istotę i rolę jaką w codziennym życiu odgrywają laboratoria do produkcji powszechnie nam znanych produktów, m.in. do pielęgnacji i ochrony ciała. Sporządzanie kosmetyku przysporzyło nam niezwykle dużo radości i dało niezbędną wiedzę możliwą do wykorzystania w niedalekiej przyszłości. Jestem pewien, że dla wszystkich był to mile spędzony czas, który poza walorami edukacyjnymi pozwolił w innym świetle wgłębić się w tajniki chemiczne i odkryć na nowo korzyści płynące z pracy laboratoryjnej."

MADONIS, KOPERNIK i AGRECOL razem... -spotkanie inauguracyjne

         W ramach rozpoczętej współpracy pomiędzy Grupą Kapitałową Prymas & Prymas a Liceum Ogólnokształcącym im. Mikołaja Kopernika w dniu 25 października 2019 roku odbyło się spotkanie inauguracyjne, z udziałem następujących osób:

- Jarosław Prymas – Właściciel Grupy Kapitałowej, Prezes Zarządu

- Karolina Sołyga - Kempa – specjalista ds. ochrony nawożenia i pielęgnacji roślin

- Karolina Krawczyk – Borowiec – starszy inspektor ds. BHP

- Radosław Zakręta – dyrektor Działu Produkcji

- Piotr Bednarek – kierownik Działu Magazyn

- Renata Świeściak – asystent Zarządu, koordynator współpracy

- Elżbieta Andrzejak – Wiceprezes Zarządu

- Karolina Krawczyk-Borowiec – pełnomocnik Zarządu ds. Zintegrowanego Systemu Zarządzania Jakością

- Marek Miszczyk – dyrektor Centralnego Ośrodka Badań i Rozwoju

- Uczniowie klas o profilu biologiczno-chemicznym

- Ewa Stasik-Żyła – nauczyciel biologii 

- Anita Giż – nauczyciel chemii.

Czytaj dalej..

W czasie pierwszej wizyty młodzież zapoznała się z historią firm; Agrecol i Madonis, ich produktami oraz tematyką planowanych zajęć laboratoryjnych i innych form współpracy. W trakcie spotkania zebrani zobaczyli prezentacje - wizytówki multimedialne obu  firm oraz profilu biologiczno-chemicznego LO.

Współpraca z firmami: Madonis i Agrecol stwarza szerokie perspektywy rozwoju wiedzy i umiejętności oraz doświadczeń naszej szkoły.

Jesteśmy pewni, że nasz  nakład pracy, dążenie do celu i młodzieńczy entuzjazm pozwolą na realizację ambitnych działań

Opracowali: Uczniowie klasy IIa, Ewa Stasik-Żyła i Anita Giż

Podpisanie Porozumienia

W dniu 12 czerwca 2019 r. zostało zawarte Porozumienie pomiędzy Grupą Kapitałową Prymas & Prymas a Liceum Ogólnokształcącym im. Mikołaja Kopernika w Wieruszowie.

Celem Porozumienia jest wspieranie Liceum przez Grupę w zdobywaniu i wykorzystywaniu w procesie kształcenia specjalistycznej wiedzy i umiejętności w obszarze odpowiadającym zakresowi działalności Grupy i Liceum oraz wspieraniu Grupy przez Liceum w zakresie promocji działalności Grupy. Podpisane Porozumienie stwarza szerokie perspektywy rozwoju wiedzy i umiejętności oraz doświadczeń naszej szkoły.

Zakres Porozumienia obejmuje m.in. następujące działania:

  1. współpracę kadry dydaktycznej Liceum i przedstawicieli Grupy w zakresie opracowania programu i jego realizacji,
  2. umożliwienie uczniom Liceum w podziale na grupy odbywanie zajęć praktycznych powiązanych z ramowym planem nauczania i specyfiką działalności Grupy,
  3. wspieranie merytoryczne Liceum w tworzeniu warunków do rozwijania indywidualnych uzdolnień, zainteresowań i umiejętności wśród uczniów szczególnie uzdolnionych między innymi poprzez umożliwienie im udziału na preferencyjnych zasadach w seminariach, konferencjach, imprezach targowych oraz objęcie patronatem szkolnych kół zainteresowań lub kół naukowych,
  4. popularyzacja wśród uczniów wiedzy wynikającej ze specyfiki działalności Grupy poprzez prowadzenie przez pracowników Grupy prelekcji, wykładów itp. oraz umożliwienie uczniom Liceum zapoznania się z działalnością Grupy,
  5. wspieranie Liceum przez Grupę w organizacji wydarzeń szkolnych, międzyszkolnych  i in. organizowanych przez Liceum w zakresie objętym działalnością Grupy,
  6. przekazywanie do biblioteki Liceum materiałów i opracowań prezentujących działalność badawczo-rozwojową i wdrożeniową Grupy, w tym wersji multimedialnej.

Jesteśmy pewni, że nasz nakład pracy, dążenie do celu i  młodzieńczy entuzjazm pozwolą na realizację ambitnych działań. Dziękujemy Zarządowi Powiatu Wieruszowskiego za udział w uroczystości podpisania Porozumienia a  Grupie Kapitałowej Prymas & Prymas życzymy zadowolenia ze współpracy.

Opracowały: koordynatorzy projektu Ewa Stasik-Żyła i Anita Giż