//


Historia szkoły

Historia szkoły

W latach 1949-50 władze miejskie Wieruszowa czyniły starania o utworzenie Rozwojowej Szkoły Samorządowej st. Licealnego, ale po kilku miesiącach Kuratorium Okręgu Szkolnego w Łodzi cofnęło pozwolenie z powodu braku funduszy i wykwalifikowanych nauczycieli.

W latach 1954-55 powstała ósma klasa Rozwojowej Szkoły Ogólnokształcącej stopnia licealnego. Miasto w tym samym czasie awansowało do rangi powiatu, co pomogło utrzymać nową szkołę. Klas przybywało i szybko w jednym budynku mieściły się 7-letnia SP i 4-letnie LO, tworząc 11-letnią Szkołę Ogólnokształcącą stopnia podstawowego i licealnego. Uczono na dwie zmiany. Pierwszy egzamin dojrzałości odbył się w 1958r., a świadectwo maturalne otrzymało 20 absolwentów.

W 1960 roku oddano nowy budynek dla SP. Upowszechnienie oświaty stało sie realniejsze, gdy dodatkowo utworzono klasy równoległe. W 1962r. wybudowano Szkołę Pomnik Tysiąclecia Państwa Polskiego, którą nazwano Liceum Ogólnokształcącym im. Mikołaja Kopernika w Wieruszowie  Pierwszym kierownikiem 11-letniej Szkoły Ogólnokształcącej st. Podstawowego i Licealnego był p. Marian. Tyszkiewicz, następnie p. mgr Henryk Kierszka.

W latach 1962-70 dyrektorem LO im. M. Kopernika był mgr Bronisław Wachnik, a w latach 1970-1982 - mgr Kazimierz Ziętara. W związku z dużą ilością dzieci w 1982r. szkoła podstawowa znów "zagościła" w budynku LO. Dnia 1.09.1982r. powołano Zespół Szkół Ogólnokształcących, w skład którego wchodziły SP nr 2 i LO. Dyrektorem ZSO został mgr Józef Ignasiak. Po jego przejściu na emeryturę w 1988r. stanowisko dyrektora ZSO powierzono mgr Alicji Zygarowskiej.

samodzielność...

Wybudowanie w mieście nowej szkoły, przeznaczonej docelowo na gimnazjum, pozwoliło ponownie rozdzielić SP i LO. Od 1.09.1999r. szkoła funkcjonowała jako Liceum Ogólnokształcące im. M. Kopernika a jej dyrektorem -wyłonionym w wyniku konkursu- została mgr Urszula Szot, wcześniej uczennica, następnie nauczycielka j. polskiego w tej szkole.Od roku 2002 do 2007 funkcję dyrektora pełniła pani mgr Maria Jakubczyk. Od 2007r dyrektorem Zespołu Szkół Ogólnokształcących jest mgr inż. Włodzimierz Matyja