//


nowa

Aktualności

Tradycją każdego ukończenia szkoły średniej przez absolwentów szkół średnich jest przemówienie dyrektora. I tym razem nie porzucamy tej tradycji, tak jak twoi młodzi koledzy nie poddali się, dając ci piosenkę. Nie żegnamy się z tobą, po prostu żegnamy się!

Link do piosenki

W ramach projektu ,,Zdalna Szkoła - wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego" otrzymaliśmy sprzęt, który pomoże naszej społeczności w usprawnieniu zdalnego nauczania. Widoczne poniżej tablety są dostępne do wypożyczenia zarówno dla uczniów, jak i nauczycieli. Jeżeli ktoś z Was (uczniów) potrzebuje tego typu wsparcia zdalnego nauczania - bardzo prosimy o zgłaszanie się do wychowawców klas 

Do widzenia PRZYJACIELE!

Czytaj dalej..

,,Szanowni Państwo, drodzy uczniowie i absolwenci!
Dzisiaj, 24 kwietnia 2020 r., przychodzi mi w wyjątkowy sposób przekazać informację, że właśnie opuszcza szkołę i dołącza do grona jej absolwentów kolejna grupa młodych obywateli z wykształceniem średnim. W wieruszowskim liceum przestają funkcjonować klasy 3a -wychowawca Pani Teodora Ziemba, 3b- wychowawca Pan Jarosław Solecki , 3c- wychowawca Pani Andżelika Kula oraz grupa semestru szóstego LO dla dorosłych.
Rada Pedagogiczna podjęła uchwałę o ukończeniu szkoły przez wszystkich uczniów klas trzecich LO im. M. Kopernika w Wieruszowie i wszystkich słuchaczy semestru szóstego LO dla dorosłych.

Pierwszy raz w historii nie rozdamy dzisiaj uroczyście świadectw ukończenia liceum. Nie wręczymy podziękowań, nagród, statuetek, dyplomów. Uczniowie klas pierwszych i drugich nie będą mieli okazji z zazdrością popatrzeć na dumnych i szczęśliwych kolegów kończących szkołę, nie przekażemy uroczyście sztandaru, nie wykonamy pamiątkowych fotografii. Nauczyciele, wychowawcy, przedstawiciele władz, rodzice, nie będą mieli okazji złożyć życzeń i gratulacji na wspólnym spotkaniu . Nie tak wyobrażaliśmy sobie ten dzień jeszcze kilka tygodni temu!

Nie powinniśmy pozbawiać się tych wspaniałych chwil i wzruszeń. Absolwenci z roku 2020 mają prawo uroczyście pożegnać szkołę, pokazać swoje szkolne dokonania, zapamiętać dzień, w którym kończą tak ważny etap życia, uroczyście odebrać zasłużone nagrody i pamiątki. Właśnie dlatego Rada Pedagogiczna postanowiła, że uroczyste pożegnanie absolwentów, na które już dzisiaj wszystkich zapraszam , odbędzie się w terminie umożliwiającym jego zorganizowanie. Być może będzie to czerwcowe zakończenie roku szkolnego dla pozostałych klas lub, co dzisiaj wydaje się bardziej prawdopodobne, wrześniowe jego rozpoczęcie. O terminie poinformujemy z min. trzytygodniowym wyprzedzeniem.

Świadectwa ukończenia szkoły są już dzisiaj przygotowane i gotowe do przekazania dla wszystkich absolwentów .Ich odbiór odbywał się będzie w szczególny sposób, zapewniający warunki ochrony przed koronawirusem. Absolwenci będą mogli otrzymać świadectwo np. w pierwszym dniu matur, które są zapowiadane na termin czerwcowy. W sytuacji szczególnej, można będzie je odebrać, po indywidualnym, telefonicznym ustaleniu godziny odbioru, w sekretariacie szkoły, w sposób określony oddzielną procedurą.

Z przyjemnością informuję, że Rada Pedagogiczna w dniu 21 kwietnia 2020 r.:
• uwzględniając wyniki w nauce, zaangażowanie w pracę na rzecz szkoły i reprezentowanie jej w środowisku lokalnym a nawet na arenie międzynarodowej, przyznała Nagrodę Patrona Szkoły dla Macieja Frasa (klasa 3a)
• ustaliła listę dziesięciu najlepszych absolwentów- są to: Małgorzata Winkowska, Maciej Fras, Katarzyna Figiel, Aleksandra Burzała, Marta Bryłka, Ewa Bartoszek, Marta Mazurek, Izabela Aplas, Maciej Choczaj, Daria Klatka
• zatwierdziła listę nagród i stypendiów.

Gratuluję wszystkim absolwentom ukończenia liceum ogólnokształcącego i życzę bardzo dobrze zdanych matur (niestety nie znamy jeszcze ich terminu) . Niech ten czas spędzony w naszej szkole ( również ten , kiedy zdobywaliście wiedzę zdalnie) zapewni Wam najwyższe oceny z wszystkich egzaminów jakie przyniesie Wam życie.
Do zobaczenia na maturach."

- Włodzimierz Matyja - dyrektor szkoły

Weź udział w konkursie artystycznym

Dzień ten obchodzony jest w celu promocji czytelnictwa, edytorstwa i ochrony własności intelektualnej za pomocą praw autorskich.
Święto narodziło się w Katalonii, a pierwszy raz obchodzono je w 1926 roku. Zgodnie z długą tradycją w Katalonii, mężczyźni obdarowują swoje partnerki w ten dzień czerwonymi różami, kobiety odwzajemniają się mężczyznom podarunkami w postaci książek.

W tym roku, w czasie pandemii koronawirusa, kiedy zamknięte są szkoły, biblioteki i inne instytucje kultury, święto to będzie obchodzone głównie w internecie. 

Biblioteka szkolna LO przyłącza się do akcji. Każdy z nas ma swoją biblioteczkę domową. Sięgnij więc po ulubioną książkę i delektuj się nią!

Weź udział w konkursie plastycznym „Zasmakuj w książce”!

Regulamin konkursu

1.Organizator:
Organizatorem konkursu „Zasmakuj w książce” jest biblioteka szkolna przy LO im. M. Kopernika w Wieruszowie. 
2.Cele konkursu:
a. Rozwój kreatywności, wyobraźni, talentu plastycznego młodzieży
b. Promocja czytelnictwa i zainteresowania książką oraz nowymi mediami komunikacji społecznej 
c. Wspieranie rozwoju zainteresowań młodzieży 
d. Zachęcenie utalentowanej młodzieży do tworzenia i prezentowania swoich prac
e. Zachęcenie młodzieży do czytania książek.
3.Zasady uczestnictwa:
a. Konkurs adresowany jest dla uczniów klas I i II LO im. M. Kopernika w Wieruszowie
b. Prace nadesłane na Konkurs muszą być pracami własnymi, wcześniej niepublikowanymi i nienagrodzonymi w innych konkursach
c. Uczestnik konkursu ma za zadanie wykonać projekt plakatu (praca płaska, którą będzie można wydrukować w formacie A4) promującego czytelnictwo. Plakat może być zrobiony dowolną techniką: rysunek, szkic węglem, wydzieranka, forma graficzna
d. Pracę konkursową należy nadesłać w formacie JPG,PNG, GIF, PDF a maksymalny rozmiar pliku to 2 MB. 
e. Pracę konkursową nadsyłamy:
poprzez e-dziennik z konta ucznia-autora pracy – przez moduł wiadomości lub
na adres e-mail : msk2002@tlen.p
W treści wiadomości należy podać: imię i nazwisko autora, klasa
f. Jeden autor może zgłosić tylko 1 pracę.
4.Termin nadesłania prac:
a. Prace należy zgłaszać do dnia 08 maja 2020 r. włącznie
5 Jury i nagrody:
a. Jury Konkursu zostanie powołane przez organizatora konkursu
b. Jury przyzna maksymalnie trzy nagrody rzeczowe
c. Organizator zastrzega sobie możliwość przyznania mniejszej ilości nagród lub przyznania dodatkowych wyróżnień.
6 Kryteria oceniania:
a. Zgodność przekazu pracy z celem konkursu, twórczy charakter pracy, estetyka, samodzielność i oryginalność.
b Prace nie spełniające zasad uczestnictwa nie będą brane pod uwagę przez Komisję Konkursową. 
7.Rozstrzygnięcie konkursu:
a. Rozstrzygnięcie konkursu i ogłoszenie wyników nastąpi podczas Tygodnia Bibliotek w dniach 8-15 maja 2020 r., a wyniki konkursu zostaną podane do publicznej wiadomości na stronie internetowej szkoły, szkolnym facebooku, laureaci będą zawiadomieni poprzez e-dziennik
b. Biblioteka zastrzega sobie możliwość dowolnego wykorzystania prac, które po konkursie przechodzą na własność organizatora
8.Osoby składające prace konkursowe, wyrażają zgodę na przetwarzanie przez organizatorów swoich danych osobowych.

Starsze posty znajdziecie w naszym archiwum (lewy margines strony)